Missie

Tantra staat niet op zichzelf voor ons. We beoefenen het niet alleen om er zelf als individu beter van te worden. Uiteindelijk dient het een hoger doel: het scheppen van een liefdevolle en harmonieuze wereld. Dit is waar het uiteindelijk om draait: het scheppen van een gelukkig leven waarin iedereen de kans krijgt om te groeien in wijsheid, kracht en liefde. 

Maar we willen nog een stap verder gaan. De keus om wel of niet bewust in het leven te staan is niet geheel een vrijblijvende. Waarom niet? De ouderwetse manier van in het leven staan loopt ten einde. Er komt een einde aan het leven in dualiteit, het zware leven in tegenstellingen en strijd, vormgegeven met ons menselijke ego en persoonlijke wil, vol pijnlijke momenten. 

Wie bewust in het leven staat ziet het oude duale leven in rap tempo vastlopen. We zijn niet meer gelukkig, hebben van alles nodig om op de been te blijven en de zorgen groeien ons inmiddels boven het hoofd. De politiek verliest door onbegrijpelijke besluiten steun, de economie wankelt en de levensvragen die we hebben ontberen immer nog logische en bevredigende antwoorden. We hebben ons losgemaakt van sociale groepen (ontzuiling) en moeten het allemaal zelf doen (individualisering). En hiervoor betalen we een fikse prijs: een ongelukkig gevoel. We missen de verbinding met elkaar, een gemeenschappelijk doel en een gezamenlijke richting. Wie is nog intens gelukkig en leeft nog onbezorgd? Dat zijn er maar weinigen vandaag de dag. Eén miljoen Nederlanders slikt inmiddels anti-depressiva.

Om het lege, zinloze gevoel van ons af te schudden, dienen we weer betekenis aan het leven te geven. Een zinvolle invulling die ons inspireert, uitdaagt en bevredigt. Geld is leuk, zeker in een geldmaatschappij, maar maakt ons niet echt gelukkig. Waarom niet? Omdat materiele zaken slechts bevredigen aan de oppervlakte. Zeker niet diep vanbinnen. Daar is meer voor nodig. Wat? Zingeving. Het gevoel zinvol bezig te zijn, voor jezelf en voor anderen. Wie zich overbodig voelt zet zichzelf feitelijk buitenspel in het leven. De aanleiding voor velen om anti-depressiva te slikken. Wie zich wentelt in weelde maar het niet op een hartelijke manier kan delen met anderen, is hoogst ongelukkig. Ondanks de lichaamscorrecties en feestjes.

Kortom, we zijn als mensheid aan het einde gekomen van onze levensreis door de dualiteit. De strijd met tal van slachtoffers, groot en klein, zal binnenkort tot het verleden behoren. Althans voor hen die serieus aan de slag gaan met zichzelf en hun leven. Voor hen die de bittere ballast (oude pijn en vastgeroeste meningen) overboord kunnen gooien. Tantra kan daarbij helpen. Het is een fijne manier, een spannende en opwindende manier om verlicht te raken, om lichter door het leven te gaan, zonder zorgen, angst en pijn. Wie zich goed voelt is een fijn mens voor anderen. Die haalt de beste versie van zichzelf naar boven. Wie zich niet goed voelt wordt een steeds zwaardere ballast voor de mensen in hun omgeving. De keus is aan een ieder van ons, de keus is ook aan jou! 


David en Claire