De vier pijlers van Tantra

  1. Tantra als verruimer van ons bewustzijn. 
  2. Tantra als liefdevolle beleving van intimiteit
  3. Tantra voor hervinden gevoel verbondenheid
  4. Tantra als helende kracht

1. Tantra als verruimer van bewustzijn

Tantra betekent letterlijk verruiming, vergroting. Maar van wat? Van ons bewustzijn. Daar waar wij ons van bewust zijn, dat wat wij beseffen.

We kunnen op twee manieren in het leven staan: bewust en onbewust. Om het verschil duidelijk te maken, zullen we het zwart-wit opschrijven. De meeste mensen zitten ergens tussen deze twee uitersten in: de één is wat bewuster, de ander wat onbewuster...

Onbewuste mensen
Als je onbewust in het leven staat, dan leef je op de automatische piloot. Vaak voortgedreven door kennis, lusten, impulsen en automatismen. Als je onbewust in het leven staat, dan kom je feitelijk geen stap vooruit. Misschien in materieel opzicht wel, maar je leert niets, jouw levenswijsheid en sociale vaardigheden groeien niet of nauwelijks. Je leert niet van je fouten en bent niet dankbaar voor dat wat op je pad komt. Je bent wie je bent, je blijft wie je blijft. Je reageert standaard, altijd op dezelfde manier. Je bent een product van je opvoeding en dat blijf je zolang je onbewust in het leven blijft staan. Je voelt je ook niet verantwoordelijk voor het geluk van anderen en voor de gang van zaken in de maatschappij. Je leeft je leven en spant je alleen in voor jezelf, meer niet. Onbewuste mensen leven in dualiteit, in een wereld van tegenstellingen en strijd.

Bewuste mensen
Wie daarentegen bewust in het leven staat, maakt onderscheid tussen oorzaak en gevolg. Waarom denk ik zoals ik denk, waarom voel ik mij zoals ik mij voel? Wat was de aanleiding, wat ging eraan vooraf? Kan het ook anders? Als ik me anders gedraag, reageert de omgeving dan anders op mij, leuker misschien? Als ik andere dingen eet, voel ik mij dan beter, krijg ik dan meer energie? Als ik ander werk zoek, word ik dan gelukkiger, schenkt een nieuwe baan me meer bevrediging? Door regelmatig te evalueren en soms van koers te veranderen, kan je een wijs en gelukkig mens worden, een mens die lol krijgt in en grip krijgt op het leven. De luiken gaan open en je ziet dat jouw doen en laten effect heeft op je directe omgeving en zelfs op de gang van zaken in de maatschappij. Je gaat je verantwoordelijk voelen en inspannen voor jezelf én anderen. Bewuste mensen leven in een wereld van eenheid en liefde.

Meer hierover in module 7.

Schepper worden van je leven

De uitdaging in Tantra is om bewust in het leven te gaan staan. Wie bewust leeft, zal merken dat het leven te beïnvloeden is. Wie bewust wordt, zal ontdekken dat wij mensen schepper zijn van ons leven. Dat doen we met de keuzes die we maken. Dit is heel belangrijk, dit moet je echt diep tot je door laten dringen:

Je bent de schepper van je eigen leven!
Je wordt schepper van je leven, als je de touwtjes van jouw leven stevig in eigen hand neemt: geen automatismen meer, niet langer verantwoordelijkheden afschuiven, niet meer je kop in het zand steken, niet meer jouw lot in handen van anderen leggen, no more excuses...

Jouw visie, jouw leven
Het feit dat je aan deze cursus bent begonnen, betekent dat je langzaam maar zeker vorm gaat geven aan je eigen leven. Een vorm die jou gelukkig maakt, een vorm die bij jou past. Stap voor stap, uitdaging voor uitdaging. Van een leven dat (deels) door anderen wordt bepaald, naar een leven dat je (grotendeels) zelf vormgeeft. Geheel vanuit jouw (nieuwe) visie en op basis van jouw behoeftes en wensen.

En dat leer je ook in deze cursus: jouw eigen visie op het leven formuleren, jouw eigen dromen durven dromen, jouw eigen wensen kunnen formuleren. Wie bewust is van zichzelf, wie zichzelf kent en liefheeft, kan met zijn eigen leven aan de slag gaan. En wel op een wijze die gelukkig maakt...

Het grote geheim
In Tantra gaan we de seksuele kracht gebruiken om ons bewustzijn te vergroten. Dit is eigenlijk een groot geheim, zeker in de westerse wereld. Maar wel een geheim dat steeds meer mensen ontdekken...

Hoe werkt dit, technisch gezien en gesproken? Tussen onze linker- en rechterhersenhelft zit de pijnappelklier. Deze klier is onze bewustzijnsantenne. Wie onbewust in het leven staat, heeft een kleine, onopvallende pijnappelklier. Wie bewust leeft, heeft een grote, ontwikkelde klier in zijn hoofd zitten. De klier is verbonden met ons derde oog, het centrum van intuïtie, ons innerlijk weten. Zij die hun antenne activeren en gebruiken kunnen onbegrensd putten uit deze bron.

Een eindeloos bewustzijn
Door seksuele energie op een liefdevolle manier op te wekken en te verspreiden over het lichaam, kan de pijnappelklier worden geactiveerd. Dit gebeurt door de Kundalini energie, die als een energetische slang onderaan de stuit wacht op het moment van activatie. De energie die omhoog kronkelt langs de wervelkolom naar de pijnappelklier, onze antenne, ons bewustzijn.

Wie hierin bedreven raakt, zal in extase geraken, een gelukzalige staat van zijn die tijd en plaats overstijgt. Dit is een verruimd bewustzijn, een eindeloos bewustzijn zogezegd! Zweven in de zevende hemel. Voor even, om de zwaarte van het aardse bestaan te overstijgen én om nieuwe inspiratie op te doen. Nieuwe en verlichte ideeën die in de aardse stof tot uitdrukking kunnen worden gebracht.

Niet zonder gevaar
Een kanttekening is op zijn plaats. Het activeren van deze energie is niet geheel zonder gevaar. Soms gebeurt het spontaan. De mensen kunnen hierdoor in een psychose raken, waardoor ze de aardse werkelijkheid niet meer kunnen onderscheiden van de geestelijke realiteit. Ze zien dingen die niet thuishoren in de aardse realiteit.

Dit kan ook gebeuren tijdens een Tantra sessie, als er niet juist wordt gehandeld. Hoe is dit te voorkomen? Hoe kun je op een veilige en verantwoorde manier Tantra beoefenen? Door jouw hart te openen! In Tantra wordt niet alleen de seksuele energie gestimuleerd, maar ook de liefdesenergie. Door je hart te openen tijdens Tantra verklein je de kans op vervelende ervaringen. Dit wordt gaandeweg de cursus helemaal duidelijk voor je.

2. Tantra als liefdevolle beleving van intimiteit

Hoe passen onze seksuele behoeften in het plaatje van bewustwording en persoonlijke groei? Onze seksuele gevoelens zijn oergevoelens. Ze zijn er, ze zijn niet of nauwelijks te negeren, hoe hard je er misschien ook voor wegloopt.

Uitdaging is om deze oerenergie op een constructieve manier te gaan gebruiken in je leven. Een manier die duidelijk opbouwend én bevredigend is!

We kunnen er een hoop lol aan beleven, er veel voldoening door krijgen, kinderen mee maken. We kunnen er ook een hoop kapot mee maken: ons leven, onze relaties en het leven van anderen.

Vraag: waar gebruik jij die oerkracht voor?

Alleen als het goed voelt

Tantra is geen kunstje, zoals aangegeven. Je doet het er niet even bij omdat het leuk of stoer is. 'Even lekker snel Tantra doen tussen de drukke bedrijven door'. Tantra is een leefwijze, een bewuste manier van in het leven staan. Zo ga je ook serieus met je behoefte aan intimiteit en seksualiteit om. Je beoefent de seksuele kant van Tantra alleen op het juiste moment (als het echt goed voelt en als je er de tijd voor hebt), alleen met de juiste partner (als de ander echt goed aanvoelt). Heb je serieuze bedenkingen, doe het dan niet. En altijd vanuit het hart, dus met liefde...

Tantra is meer dan een liefdevolle streling, een warme aanraking, ook meer dan een fijn seksleven. Het is een levensfilosofie, een levensstijl...

Gehoor geven aan een innerlijke drang
Een goede voorbereiding is dus essentieel. Neem de tijd en voel je goed. Onderzoek ook of jouw intentie, de reden van beoefening, juist is. Doe het niet voor een ander, doe het niet om erbij te horen. Doe het omdat je diep vanbinnen voelt dat je het moet doen. Geef je gehoor aan een sterke innerlijke drang, dan mag je ervan uitgaat dat het goed is, dat het veilig is, dat het zo moet zijn. Beoefen Tantra als je de roep van jouw ziel hoort...

De energie die vrijkomt door beoefening is oersterk. Deze energie moet zijn weg kunnen vinden. Het moet niet in je blijven zitten, dan ontplof je, een implosie. Pas het toe in het dagelijkse leven, gebruik het. Maar steek het niet in onbelangrijke zaken, dan verspil je de energie en sla je de plank mis. 

Gebruik de energie om je leven te scheppen overeenkomstig jouw diepe innerlijke behoeftes, overeenkomstig jouw nieuwe en uitgebreide visie op het leven. Gebruik de energie om te veranderen, om jezelf te hervinden, om jouw opvattingen van het leven te vergroten. Op een positieve, opbouwende wijze dus! Dan zit het goed, dan ben je op een verantwoorde en veilige manier bezig. 

3. Tantra voor hervinden gevoel van verbondenheid

Wij mensen zijn niet echt verbonden. Niet met onszelf, niet met anderen, niet met het leven. We zijn diep vanbinnen leeg. Tantra is een bewuste manier van in het leven staan, gericht op groei. Meer weten over jezelf, de ander en het leven in algemene zin. Niet alleen over het materiële (tastbare) leven, maar ook over het geestelijke of spirituele leven achter de sluiers. Bestaat dat dan? Ja hoor. Door Tantra te beoefenen worden zaken als reïncarnatie (proces van wedergeboorte) en karma (lessen leren) steeds aannemelijker. Ze voelen steeds vertrouwder en geloofwaardiger aan. Het gaat er ook niet om óf het wel of niet waar is (wie bewijst het?), het gaat erom dat je die waardevolle principes leert toepassen in je leven. Daar kan je leven een stuk rijker van worden.

Dit groeiproces in bewustzijn kan je dus stimuleren door op een liefdevolle manier intimiteit en seksualiteit te beleven. Samenkomen en samensmelten vanuit het hart om het gevoel van verbondenheid terug te vinden en te versterken.

Verbinden... maar met wie?

Wie niet verbonden is met het leven, dobbert op een oceaan, overgeleverd aan de grillen van de stroming en golven. Stuurloos, krachteloos en machteloos. Je hebt weinig invloed op de dingen die gebeuren in je leven. Je bent meer toeschouwer die uitgedaagd wordt om te reageren, dan deelnemer die aanzet tot actie. Wie weer verbonden raakt, krijgt een richting voorgespiegeld en hervindt zijn of haar kracht om die kant op te gaan. Van overleven naar leven, van toekijken naar deelnemen, van vragen naar antwoorden, van smachten naar vervulling, van eenzaamheid naar verbondenheid, van ik naar wij. Van ongelukkig naar gelukkig!

Maar met wie of wat moeten we ons verbinden? Om te beginnen met jezelf, met die wie je werkelijk bent. Daarna met de mensen om je heen, de natuur, de aarde, de hemel, het oneindig grote universum. Wij mensen staan niet los van het leven, wij zijn verbonden met alles wat leeft, zichtbaar en onzichtbaar, wij zijn het leven. Alleen moeten we ons dat weer gaan realiseren, we moeten het weer gaan voelen, van onze dikke teen tot aan het puntje van onze kruin. In al onze cellen, diep in ons buik, daar waar de kern van ons wezen zetelt.  

Ontevredenheid en onzekerheid

Veel mensen lopen rond met een ontevreden gevoel. En met onzekerheid. Met alle gevolgen van dien. Dat komt omdat we ons niet verbonden voelen met het leven, omdat we niet weten wie we zijn en waarom we leven. De grond van ons bestaan, de existentiële vragen over ons leven, het diepe innerlijke weten dat het goed is. Het fundament waarop ons leven eigenlijk zou moeten rusten, de basis die we vaak ontberen. We doen maar wat, we doen het maar op de manier die ons aangeleerd is, op goed geluk, met veel inspanning, missers en frustratie.

Tantra geeft ons de kans om met die onzekerheid en ontevredenheid af te rekenen. Om een gezond en uitgebalanceerd mens te worden, die zijn of haar leven op een stevige sokkel van bewustzijn, zelfliefde en verbondenheid bouwt. Het is tijd voor de grote omslag in jouw leven, dit is de tijd! Trek je stoute schoenen aan en doe mee!  

Het nieuwe samen

Samen is het sleutelwoord in Tantra. Niet het oude samen van vasthouden en vastklampen, uit angst om alles en iedereen kwijt te raken. Maar het nieuwe samen, verbinden vanuit vrijheid en gelijkwaardigheid. Samen zijn en samen doen, zolang het goed voelt. Zonder overspannen verwachtingen, zonder strikte verplichtingen, zonder het eeuwige moeten, zonder jezelf op te offeren, weg te cijferen of weg te geven. Zonder de ander te verstikken met jouw angst of liefde.

Kan dat, bestaat dat? Jazeker! Is dit fijn? Absoluut! Wie geoefend raakt in Tantra zal dit krachtige gevoel van liefdevolle verbondenheid steeds vaker bij zichzelf bespeuren. Het komt naar de oppervlakte... maar alleen als oude denkbeelden (voor altijd en eeuwig samen) en oude pijn (ik wil je niet verliezen) worden geheeld.

Natuurlijk mag je altijd samen zijn, maar niet meer vanuit gewoonte of angst. Natuurlijk mag je ook alleen zijn als het goed voelt, maar liever niet vanuit een gebrek aan contact, vanuit een gemis aan echte verbindingen..

Samenzijn
Samen maken we de wereld een beetje mooier, samen maken we het leven wat fijner. Het samenzijn krijgt meer inhoud, schept meer bevrediging als... we onszelf leren kennen en gaan helen. Als we onze maskers laten zakken, de beschermende schillen om ons heen laten oplossen in liefde. Als we vanuit ons ware zelf contact maken met de ander, als we vanuit ons authentieke zelf de liefdevolle verbinding aangaan. Dit geeft vervulling, dit maakt gelukkig!

Een hechte gemeenschap
Ieder mens, jij en ik, is naast individu ook een bouwblok.Ieder individu bouwt in zijn of haar leven ook mee aan een gemeenschap. Mensen met kromme randen en scherpe hoeken, met barsten en gaten, zijn minder fijn en makkelijk om mee te bouwen, dan mensen met strakke randen en rechte hoeken, zij die gaaf en sterk zijn. Ben je blij en goedmoedig, dan sluit je makkelijker vriendschap, ben je positief en meewerkend, dan vind je sneller aansluiting. De basis voor een hechte gemeenschap!

Tantra is een fijne, spannende én effectieve manier om meer te weten te komen over jezelf, jouw leven en het leven. Maar ook een manier om weer verbonden te worden met en verankerd te raken in het leven. Waar wacht je op?

4. De helende kracht van Tantra

Jij bent in de kern liefde. Alleen is de kern beschadigd geraakt door vervelende gebeurtenissen. Misschien heb je verdedigingsmechanismen rond jouw kern opgetrokken. Lekker veilig, om niet meer geraakt te kunnen worden. Maar hierdoor voel je de liefde ook niet of nauwelijks meer, de liefde die warmte geeft en de leegte opvult.

Als je voor lange tijd zonder liefde leeft, dan raak je eraan gewend. Je denkt dat de kou in het leven normaal is. Het is niet anders... Maar dat is niet het geval! Je hoeft je leven niet in de kilte door te brengen. Op elk moment kan de kachel aanslaan en warmte gaan verspreiden. Maar dat aanslaan gaat niet vanzelf, daar moet je wat voor doen. Wat? Je beste beentje voorzetten! Met jezelf en je leven aan de slag gaan. Te beginnen met het openen van je hart, door de intentie uit te spreken om in liefde te leven.

Je moet je bewust worden van wat er tussen jou en jouw liefdevolle kern inzit, wat de liefdesstroom blokkeert. Dit kunnen bijvoorbeeld denkpatronen zijn, aangepraat door anderen en aangeleerd door jezelf. Bijvoorbeeld de overtuiging dat je het niet waard bent. Door te vaak bekritiseerd te worden, ook in je vroege jeugd, kan je te min over jezelf gaan denken. Dit is desastreus voor de liefdesbron in jezelf. Die droogt op. Gortdroog wordt de bron. Je bouwt een muur om je heen, waarmee je anderen op afstand houdt. Bang om weer gekwetst te worden. 

Liefdevolle intimiteit ervaren is een fijne en zachte manier om dit soort blokkades te slechten, om de muur om je heen af te breken, steen voor steen, laag voor laag. Door de liefdevolle aandacht, het respect, de waardering en de koestering die je van een ander krijgt, keert het vertrouwen terug. Je laat gevoelens weer toe, waaronder... de liefde!

Het kunnen ook emotionele blokkades zijn. Pijn uit het verleden die nog niet is geheeld. Als we niet op de juiste manier omgaan met pijnlijke gebeurtenissen in ons leven, als we nare ervaringen niet verwerken maar verstoppen en wegdrukken, dan raakt de stroom aan liefde geblokkeerd. De liefde botst tegen het harnas van onverwerkte emoties aan. Door in een liefdevolle setting de emoties alsnog toe te laten, verliezen ze hun kracht. Ze verdwijnen zelfs, waardoor de liefde weer ongeremd kan gaan stromen. Meer hierover in module 6.

Geen oordeel

Dit is de helende kracht van Tantra. Niet alleen Tantra als verruimer van ons bewustzijn, als uitdaging om intimiteit en seksualiteit vanuit het hart te beleven, als middel tot nieuwe verbindingen, maar ook als helende kracht. Deze bijzondere geest komt uit de fles als we van ons seksleven een eindeloos liefdesspel maken, als we onze geilheid transformeren in aanbidding, als we niet alleen aan onze eigen trekken willen komen maar ook dienstbaar willen zijn aan het genot van de ander. Als we niet alleen op het uiterlijk zijn gefocust maar ook op het innerlijk, als we de ander als een vrij en gelijkwaardig mens kunnen zien, als we ons oordeel achterwege leren laten.

En dat laatste is heel belangrijk. Als je aan ons vraagt wat liefde is, dan antwoorden wij: het achterwege laten van een oordeel. Het er laten zijn zoals het is. Het accepteren zoals het is.

Dit blijkt in de praktijk erg lastig te zijn. Ons brein is vaak één grote oordeelmachine. Over alles en iedereen hebben we een oordeel klaarstaan. Iedereen moet het ontgelden als het even niet meezit. Alles is goed als we gecharmeerd zijn van iemand. We leren het van jongs af aan, we weten niet beter. Oordelen wordt juist aangemoedigd. Het hebben van geen mening, geen uitgesproken voorkeur, wordt als slap beschouwd. Oordeelvorming lijkt de basis van ons bestaan op aarde. De basis van het oude leven wel te verstaan. Wie het nieuwe liefdevolle leven wil binnenstappen, moet het concept goed en slecht loslaten. Alles is bewustzijn, alles is groei, alles mag er zijn zonder oordeel. Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een oordeel? Wij kunnen het niet bedenken! 

Accepteer wat IS

In Tantra leren we geen oordeel te hebben, geen stickers op te plakken. Zolang het goed voelt is het goed, zodra het niet meer goed voelt stoppen we. Zolang de vonken ervan afspatten gaan we door, zodra het vuurtje dooft stoppen we. Als er verdriet, angst of boosheid boven komt drijven tijdens het liefdevolle samenzijn, geven we daar uiting aan. Het mag er allemaal zijn. Verzwaar de emotie niet met een uitgesproken oordeel, maar laat het gewoon zijn. Het lost vanzelf op in het licht en de liefde van het samenzijn. Door ruimte te geven aan emoties en ons oordeel achterwege te laten, ruimen we de ballast uit het verleden op. We worden lichter, vrolijker en liefdevoller.

Ga hier bewust mee om. Wees er alert op. Door jouw oordeelmachine in het licht te zetten, de aandacht erop te richten, verliest het aan kracht. Het verdwijnt op den duur gewoon uit je systeem. Niet wegdrukken, niet forceren. Gewoon alert zijn, in het licht zetten, er bewust van zijn. Er is maar één manier om duister te ontkrachten en dat is door het in het licht te zetten. 

Hoe om te gaan met tegenstellingen

Tantra is ook kennis vergaren van het leven. Niet zomaar leven, maar bewust leven. Wat moet je allereerst weten? Wat is belangrijk? Dat de levensmedaille altijd twee kanten heeft: zwart - wit, mooi - lelijk, recht - krom, denken - voelen, warm - koud, ontspannen - gespannen, man - vrouw, jong - oud, etc.

Dé vraag luidt: hoe gaan we met deze tegenstellingen om? Dit is essentieel voor het ervaren van geluk. We leren van kinds af aan te oordelen. Dat is goed, dit is slecht. Dit is fijn, dit is naar. De mooie kanten zetten we in het zonnetje, de vervelende kant drukken we weg. Maar dit breekt je vroeg of laat op. Het leven bestaat uit twee kanten, like it or not.

Door tegenstellingen wel te zien maar er niet over te oordelen (goed - slecht), wordt de tegenstelling ontkracht. Dat wat tegen elkaar vecht kan zo gaan samenwerken. Van dualiteit (spanning en strijd), naar eenheid (liefde en harmonie). Van vechten met het leven, naar dansen met het leven, van tegenstribbelen naar meestromen, van frustratie naar inspiratie.

Ook jij bestaat uit twee kanten: een mooie en minder mooie kant. Want ook jouw kern is ooit beschadigd. Je moet er iets mee, met dat wat niet mooi, fijn en heel is. Dat wat je misschien wegstopt, onderdrukt, verbloemd. Haal het tevoorschijn. Verstoppen betekent verzwaren, tevoorschijn halen betekent verlichten. Alleen als je de ballast tevoorschijn haalt, kan je het loslaten. Alleen als je iets in handen hebt, kan je besluiten het weg te geven. Zo maak je het onbewuste bewust...

In onze visie is Tantra dus niet alleen aanleren, maar ook afleren. Niet alleen ontwikkelen, maar ook afbreken.

Hoe zit dit precies? Het oude dat je niet meer dient en ongelukkig maakt, maakt plaats voor het nieuwe, dat wat je verder brengt op jouw levenspad. De ruimte die door afbraak ontstaat, opvullen met nieuwe ideeën en vaardigheden. De essentie, die wie jij echt bent, blijft, maar de uiting daarvan wordt anders. Andere gedachten, nieuw en inspirerend, ander gedrag, positief en constructief. Je gaat dat doen wat jou en anderen een tevreden mens maakt...

Hoera!!! En dat is... geluk!!!

Samenvatting

  1. Tantra is het vergroten van je bewustzijn: je leert meer en meer geheimen van jezelf en het leven te ontrafelen.
  2. Tantra is een liefdevolle beleving van intimiteit en seksualiteit: één die diepe vervulling schenkt.
  3. Tantra is je verbonden voelen: met wie je werkelijk bent, mooi en ongeschonden, en met alles wat leeft.
  4. Tantra is heling: van dat wat tussen jou en je liefdevolle kern inzit, van dat wat de stroom aan liefde blokkeert.

Tantra is gewoon zijn, gewoon doen, zonder oordeel, zonder goed of slecht...

Het oordeel, de emotie, de leegte, de bescherming en de onwetendheid is wat ons vasthoudt aan het oude leven vol ongelukkige momenten. Breek één voor één de kettingen die je vasthouden aan het oude leven. Verander van een bang muisje, dat struikelt over ieder wissewasje, in een trotse adelaar, die vanuit een hoger perspectief een haarscherp beeld heeft van de realiteit, die haarfijn het doel voor ogen heeft: een tevreden en gelukkig mens worden!

Geluk opeisen van het leven of van anderen afdwingen gaat niet, je moet het zelf opwekken. Geluk is een keuze...