Bewustwording

11-11-1111

Tantra betekent letterlijk verruiming, vergroting. Maar van wat? Van ons bewustzijn. Daar waar wij ons van bewust zijn, dat wat wij beseffen. Zijn wij een muisje, struikelend over ieder wissewasje, of een adelaar die alles in ogenschouw kan nemen?

We kunnen op twee manieren in het leven staan: bewust en onbewust. Om het verschil duidelijk te maken, zullen we het zwart-wit opschrijven. De meeste mensen zitten ergens tussen deze twee uitersten in: de één is wat bewuster, de ander wat onbewuster...

Onbewuste mensen
Als je onbewust in het leven staat, dan leef je op de automatische piloot. Vaak voortgedreven door kennis, lusten, impulsen en automatismen. Als je onbewust in het leven staat, dan kom je feitelijk geen stap vooruit. Misschien in materieel opzicht wel, maar je leert niets, jouw levenswijsheid en sociale vaardigheden groeien niet of nauwelijks. Je leert niet van je fouten en bent niet dankbaar voor dat wat op je pad komt. Je bent wie je bent, je blijft wie je blijft. Je reageert standaard, altijd op dezelfde manier. Je bent een product van je opvoeding en dat blijf je zolang je onbewust in het leven blijft staan. Je voelt je ook niet verantwoordelijk voor het geluk van anderen en voor de gang van zaken in de maatschappij. Je leeft je leven en spant je alleen in voor jezelf, meer niet. Onbewuste mensen leven in dualiteit, in een wereld van tegenstellingen en strijd.

Bewuste mensen
Wie daarentegen bewust in het leven staat, maakt onderscheid tussen oorzaak en gevolg. Waarom denk ik zoals ik denk, waarom voel ik mij zoals ik mij voel? Wat was de aanleiding, wat ging eraan vooraf? Kan het ook anders? Als ik me anders gedraag, reageert de omgeving dan anders op mij, leuker misschien? Als ik andere dingen eet, voel ik mij dan beter, krijg ik dan meer energie? Als ik ander werk zoek, word ik dan gelukkiger, schenkt een nieuwe baan me meer bevrediging?

Door regelmatig te evalueren en soms van koers te veranderen, kan je een wijs en gelukkig mens worden, een mens die lol krijgt in en grip krijgt op het leven. De luiken gaan open en je ziet dat jouw doen en laten effect heeft op je directe omgeving en zelfs op de gang van zaken in de maatschappij. Je gaat je verantwoordelijk voelen en inspannen voor jezelf én anderen. Bewuste mensen leven in een wereld van eenheid en liefde.

De uitdaging in Tantra is om bewust in het leven te gaan staan. Wie bewust leeft, zal merken dat het leven te beïnvloeden is. Wie bewust wordt, zal ontdekken dat wij mensen schepper zijn van ons leven. Dat doen we met de keuzes die we maken. Dit is heel belangrijk, dit moet je echt diep tot je door laten dringen: Je bent de schepper van je eigen leven! 

In Tantra gaan we de seksuele kracht gebruiken om ons bewustzijn te vergroten. Dit is eigenlijk een groot geheim, zeker in de westerse wereld. Maar wel een geheim dat steeds meer mensen ontdekken...

Hoe werkt dit, technisch gezien en gesproken? Tussen onze linker- en rechterhersenhelft zit de pijnappelklier. Deze klier is onze bewustzijnsantenne. Wie onbewust in het leven staat, heeft een kleine, onopvallende pijnappelklier. Wie bewust leeft, heeft een grote, ontwikkelde klier in zijn hoofd zitten. De klier is verbonden met ons derde oog, het centrum van intuïtie, ons innerlijk weten. Zij die hun antenne activeren en gebruiken kunnen onbegrensd putten uit deze bron.

Een eindeloos bewustzijn
Door seksuele energie op een liefdevolle manier op te wekken en te verspreiden over het lichaam, kan de pijnappelklier worden geactiveerd. Dit gebeurt door de Kundalini energie, die als een energetische slang onderaan de stuit wacht op het moment van activatie. De energie die omhoog kronkelt langs de wervelkolom naar de pijnappelklier, onze antenne, ons bewustzijn.

Wie hierin bedreven raakt, zal in extase geraken, een gelukzalige staat van zijn die tijd en plaats overstijgt. Dit is een verruimd bewustzijn, een eindeloos bewustzijn zogezegd! Zweven in de zevende hemel. Voor even, om de zwaarte van het aardse bestaan te overstijgen én om nieuwe inspiratie op te doen. Nieuwe en verlichte ideeën die in de aardse stof tot uitdrukking kunnen worden gebracht.