Module 4

Leven met Hart & Ziel

1. Tantra en de ziel
2. Wat is de ziel?
3. Contact met de ziel
4. De stem van de ziel
5. De taak van de ziel
6. Voor welke uitdaging plaatst het leven ons nu?

Oefeningen & Activaties

Wie de kracht van Tantra optimaal wil beleven en toepassen, wie de geheimen van liefdevolle intimiteit en heilige seks voor zichzelf wil ontsluieren, zal alle ruimte moeten geven aan zijn Hart & Ziel. Leven in liefde is leven in eenheid en harmonie. Leven vanuit de ziel, is leven in verbinding, vol inspiratie en voldoening. Dit zijn twee absolute voorwaarden voor succes. Maar wat is dat precies, leven met Hart & Ziel? In deze module gaan we dieper hierop in...

1. Tantra en de Ziel

Einde Schone schijn

Tantra is afrekenen met de wereld van imago's en uiterlijke schijn en het betreden van de wereld van echtheid en oprechtheid. Geen spelletjes meer, geen toneelspel meer, geen eenzijdige aandacht meer voor het uiterlijk. Het is jezelf ontdoen van alle versiersels, bedoeld om jezelf mooier te maken dan je bent. Het is jezelf ontdoen van maskers om je ware gezicht te verbergen. Alleen als je jezelf recht in de ogen kunt kijken, naakt voor de spiegel, kun je anderen op een eerlijke, natuurlijke manier en vol goede moed benaderen, zonder franjes en tierelantijntjes.

Het is een stap van complexiteit naar eenvoud, van namaak naar echt, van bewerkelijk naar natuurlijk, van inspanning naar ontspanning, van zwaar naar licht. Alleen als je eerlijk bent tegenover jezelf en anderen, door het tonen van jouw naakte waarheid, zwaait de poort naar echt geluk open. Niet voor even, maar voor altijd. 

Iedereen die zich serieus verdiept in Tantra, en dus niet blijft steken bij de fysieke intimiteit, zal zich een beeld moeten vormen van de ziel. Tantra is uiteindelijk een verbinding aangaan op zielsniveau, één die verder reikt en dieper gaat dan een menselijke verbinding. Een verbinding tussen de authentieke kern van twee mensen, een band die voortkomt uit de oorsprong van ons wezen. Eén die grensoverschrijdend en zaligmakend is... 

De naakte waarheid

Natuurlijk mag je aandacht besteden aan het uiterlijk, natuurlijk mag je mooie kleren dragen. Maar heb je er niet de beschikking over, voel je dan óók senang. Wees er niet van afhankelijk, vereenzelfig jezelf er niet teveel mee. Het is een extraatje, niet meer dan dat. Wie zichzelf bloot kan presenteren, zonder versiersels en bescherming, staat stevig in zijn of haar schoenen. Dit is vaak een hele uitdaging...

Vraag: Hoe eerlijk ben jij tegenover jezelf en anderen?
Vraag: Waarom durf je niet altijd eerlijk en naturel te zijn?

Tip: Praat er eens over met een goede vriend(in). Tussen het beeld dat je van jezelf hebt en het beeld dat anderen van jou hebben zit soms een verschil.


Tip: Bloot kun je ook letterlijk nemen. Heb jij moeite om jezelf bloot te zien en te laten zien, ga dan eens naar een sauna of een naturistencamping. Weet je wat je dan ontdekt? Dat bloot heel gewoon is. Het raar vinden of slecht vinden zit tussen jouw oren, meer niet. En je zult nog iets ontdekken: blote mensen zijn gelijkwaardig. Er is geen verschil tussen mensen (beter en slechter, rijker en armer) als iedereen naturel is. Dit zijn twee belangrijke en bruikbare ervaringen in jouw proces van het vinden en accepteren van je authentieke zelf en een natuurlijk leven!

Erbij willen horen en opvallen

Met de paplepel
We zijn zo gewend geraakt aan uiterlijk vertoon, dat we de naakte waarheid over het hoofd zijn gaan zien. Waarom vinden we uiterlijk vertoon zo belangrijk? We zijn ermee grootgebracht! Het is niet meer dan een programmering van ons denken.

Van jongs af aan zien we plaatjes van mooie mensen, op televisie, op internet, in boeken. In films, reclames, overal, dag en nacht. Kennelijk is het belangrijk, dus willen we het ook. We zijn namelijk bang dat we er niet bij horen, dat we geïsoleerd raken. En dat is voor ons mensen, sociale wezens in hart en nieren, een regelrechte ramp. Reclamemakers kennen als geen ander deze angst en maken er handig gebruik (en misbruik) van.

Gek laten maken
Iedereen is bang, bewust of onbewust, om niet geaccepteerd te worden en een buitenbeentje te zijn. En daarom passen we ons aan. En als een mooi uiterlijk en een succesvol leven de norm is, dan willen we dat ook. En als we dat niet hebben, dan houden we de schijn op. De huid wordt strakker, de tanden witter, de borsten groter, de spieren imposanter. Het wordt steeds onnatuurlijker, we laten ons steeds gekker maken. Alsof het leven een wedstrijd is, waarin we altijd succesvol moeten zijn. Altijd maar opvallen, altijd maar ons best doen. Gewoon is niet meer goed genoeg. We laten ons letterlijk gek maken...

De drang om er, koste wat het kost, bij te horen en op te vallen, is de oorzaak van veel ellende. We kunnen het niet volhouden, we kunnen het niet winnen. Als we de handdoek, om wat voor reden dan ook, in de ring moeten gooien, dan zakken we in, dan krijgen we het gevoel dat we gefaald hebben. Gevoelens van ontevredenheid en onzekerheid krijgen de overhand in ons. Ons zelfbeeld gaat op zwart, met alle ellende van dien. We worden negatief, somber, zwaarmoedig... 

Je totale zelf

Is dit beeld herkenbaar voor je, dan is werken aan jezelf geen luxe meer, maar noodzaak. Ga aan de slag met jezelf, niet met één aspect maar met je totale zelf. Niet alleen met je psyche (praten over jouw gedachtewereld), maar ook met je lijf, emoties en spirituele behoeften.

Heb je die dan? Jazeker, iedereen heeft geestelijke verlangens, maar niet iedereen is zich er bewust van. Het hoort bij het leven, het maakt je heel, het maakt je één. Het materiële, tastbare leven samen met het geestelijke, onzichtbare leven, als twee zijden van één en dezelfde levensmedaille.

De door ons gekozen oplossingen werken vaak niet optimaal, omdat we slechts een deel van onszelf zien (vaak het uiterlijk) in plaats van het geheel (ook het innerlijk zoals gevoelens en geestelijke behoeftes). We investeren wel in ons materiële leven, maar niet in ons geestelijke leven.

Enkele vragen aan jou...

Vraag 1:
Aan welke aspecten van jezelf besteed je wel aandacht en aan welke niet?

Vraag 2:
Hoe kijk jij aan tegen het bestaan van een geestelijk leven? En waarop is jouw oordeel gebaseerd? Op een religie of juist een aversie tegen een religie?

Vraag 3:
Weet je voldoende van het leven om een gefundeerde mening te hebben?

Neem de tijd om hier serieus over na te denken. Het zijn geen eenvoudige vragen...

Alles is verbonden

Tantra geeft jou een allesomvattende kijk op je leven. Is jouw situatie kritiek, ga dan snel naar een hulpverlener. Maar kijk, zodra je kunt, ook weer om je heen. Er is meer... Alles behoeft aandacht, niet alleen één ding. Alles is met elkaar verbonden. Wie geestelijk in orde is, voelt zich fysiek sterker en is emotioneel meer in balans. Wie fysiek gezond is, heeft vaak positievere gedachten en stabielere emoties. Wie zijn emoties verwerkt, plukt daar in mentaal en fysiek opzicht de vruchten van. Wie deze zaken op orde heeft, kan in geestelijk opzicht enorm groeien! Niet scheef en uit het lood, maar recht omhoog, sky high.

Wie hopen dat je het niet zover laat komen in je leven. Dat je eerder het roer omgooit. Waar te beginnen? Bij het hart, de bron van liefde, de poort naar de ziel. Wat je ook doet, doe het met liefde.  

2. Wat is de Ziel?

We gaan nu een grote en spannende stap zetten: een stap naar de ziel, naar dat wat we werkelijk zijn. Onze authentieke zelf die diep vanbinnen verscholen zit. Naar dat wat wacht om gehoord en gevoeld te worden...

Wie het hart bevrijdt, wie het slot ervan afhaalt, wie de liefde laat stromen, voelt niet alleen meer liefde voor zichzelf en anderen, er gebeurt nog iets... de ziel komt tot leven.

Wie de ziel tot leven wekt, gaat een bezield leven leiden, een inspirerend en gezond leven. Wie de ziel omarmt tijdens het leven op aarde, wordt een wijs, krachtig en liefdevol mens.  

13 spreekwoorden en uitdrukkingen over de ziel:

Welkom bij de geestelijke kant van het leven. De ziel als uitdrukking van het geestelijke leven. Omdat we de ziel niet kunnen zien (waar zit de ziel?), zien we de ziel over het hoofd. Maar ze bestaat wel degelijk... Omdat we alles met ons hoofd zijn gaan verklaren, is de ziel naar de achtergrond gedrukt... Omdat de religies, die ons geestelijk leven hebben ingekleurd, er geen duidelijke notie van hebben, is de ziel vergeten. In onze Nederlandse taal niet.. 

 1. de ogen zijn de spiegels der ziel (=in de ogen van een persoon herkent men het karakter)
 2. door de ziel gaan (=erg pijnlijk of verdrietig zijn)
 3. Eten en drinken houdt lijf en ziel bijeen. (=Eten en drinken blijven levensbehoeften.)
 4. hoe hoger het hart, hoe lager de ziel (uit het Fries) (=hoogmoed is het kenmerk van een dwaas)
 5. hoe meer zielen, hoe meer vreugd (=hoe meer mensen er bij zijn, hoe leuker dat het is)
 6. met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over (=met vertrouwen en optimisme kan men alles aan)
 7. met hart en ziel (=met plezier en passie)
 8. met zijn ziel onder de arm lopen (=zich vervelen)
 9. moederziel alleen (zijn) (=helemaal alleen (zijn))
 10. ter ziele zijn / ter ziele gaan (=gestorven zijn of sterven, ook figuurlijk: iets dat niet meer bestaat of actief is)
 11. twee zielen, één gedachte (=twee mensen die op hetzelfde moment hetzelfde idee hebben)
 12. zijn ziel en zaligheid verkopen (=absoluut alles opofferen)
 13. zijn ziel in lijdzaamheid bezitten (=gelaten het ongelijk verdragen)

Dit zijn spreekwoorden en uitdrukkingen die reeds lang in onze taal voorkomen. Ooit verzonnen door mensen die kennis hadden van de ziel. Kennis die bij de moderne mens is weggezakt, zoals aangegeven.


Tip
: Lees de 13 spreekwoorden en uitdrukkingen eens goed, laat ze één voor één bij je binnenkomen. Ze bevatten veel wijsheid en lichten allemaal een tip op van de sluier die over een bezield leven ligt.


Het bestaan van de ziel is dus voor velen een ver van hun bed show. Als dat voor jou ook geldt, lees het volgende dan voorzichtig en met een open mind. Schiet niet te snel in een oordeel. Het is nieuw, het is anders. Ons hoofd heeft nou eenmaal moeite om andere, onbekende opvattingen enthousiast te begroeten. Want, waren de oude dan niet goed...

Geef het tijd, laat het bezinken, laat het gewoon zijn... Voelt het nog niet goed, je voelt zelfs weerstand, sla het over. Ben je nieuwsgierig, duik er dan in...

De zin van het leven

Wie praat over de ziel komt automatisch uit bij de zin van het leven. Wie zich daarin verdiept, ontdekt vanzelf de geestelijke kant van het leven. Dat wat wij zien, horen, ruiken en aanraken blijkt slechts een deel van de werkelijkheid te zijn. Achter de stoffelijke sluiers gaat een veel grotere werkelijkheid schuil, een die met behulp van Tantra steeds tastbaarder wordt, steeds inzichtelijker wordt, steeds echter wordt.

Om je een beeld / gevoel te geven, hebben we getracht de ziel te beschrijven. Lees het en voel wat het met je doet. Geef het de tijd, veeg het niet direct van tafel. Het zet alles wat je hebt geleerd over het leven op zijn kop. Wij mensen zijn geen zondaars die straf verdienen (het geloof), ook geen afstammelingen van apen (evolutieleer). Wij mensen zijn een tijdelijke belichaming van onze ziel, op aarde om levenslessen te leren, vaak pijnlijke lessen. En dat doen wij in vele levens, in vele gedaantes. Soms zijn we slachtoffer, soms dader. De ene keer zijn we succesvol, de andere keer niet.

Ga mee op reis naar het geestelijke leven achter de aardse sluiers, neem een duik in de zin van ons bestaan...  

De oerknal

Met de oerknal zijn ontelbare zielen uit de goddelijke bron gesprongen, de scheppingsbron van waaruit al het leven ontstaat. Deze zielen leggen een lange weg af vol uitdagingen. Om zich te ontwikkelen, om te leren van het leven, om dat wat in potentie aanwezig is, in de realiteit tot uitdrukking te brengen. Ze bevinden zich in de hogere sferen voor meer geestelijke lessen, maar dalen ook af naar de lagere sferen waar stoffelijke lessen wachten. Om in de lagere, stoffelijke sferen te kunnen verblijven, neemt de ziel een tastbare belichaming aan: de mens. Wij mensen zijn dus een stoffelijke uitdrukking van onze ziel, op aarde om lessen in de stof te krijgen.

Maar waar is onze ziel?

Tijdens de geboorte op aarde raken we de herinnering aan het leven in de lichtsferen kwijt, dus ook de herinnering aan onze ziel. Hoe oud en ervaren de ziel ook is, de herinnering aan de paradijselijke sferen is weg zodra we de ogen op aarde openen. Dat moet ook, anders leren we niet goed, dan anticiperen we teveel.

We kunnen het contact met de ziel reeds op aarde herstellen, we kunnen de herinnering aan onze ware aard in het hier en nu oproepen.

We zijn meer dan een lichaam met hersenen. We zijn een geestelijk wezen in een tijdelijke jas van stof, om ervaringen op te doen in de stof.

Het leven als leerschool

De herinnering aan onze ziel en zaligheid ontwaakt als we willen leren van het leven op aarde, als we bewust worden van de lessen die het leven ons geregeld voorschotelt. Het leven is geen gegeven, maar een continu veranderingsproces, waardoor we telkenmale voor nieuwe lessen en uitdagingen worden geplaatst. Zodra we dit inzien, hoeven we niet langer meer boos of verdrietig te zijn. We kunnen onze verantwoordelijkheid nemen, de mouwen opstropen en wijzer en sterker worden. 

Hoe verwerven we een groter bewustzijn op aarde?

Zodra we hier onze ogen openen, zien we een leven vol tegenstellingen. We leren van jongs af aan te oordelen en gaan op alles en iedereen stickers plakken. Het aardse leven doorgronden houdt in dat we een halt toeroepen aan onze oordeelmachine; wel de tegenstellingen zien, maar er geen oordeel aan hechten. Dit lukt door te beseffen dat goed niet in alle gevallen goed is en slecht niet in alle gevallen slecht is. Wordt een mening niet vaak beïnvloed door de plek waar de wieg ooit stond? Is een mening wel een leven lang houdbaar, gezien alle tussentijdse ontwikkelingen?

Tegenstellingen

Leren omgaan met tegenstellingen, met goed en kwaad zeg maar, is de crux van het leven op aarde. In onze jonge jaren leren we, zoals gezegd, onderscheid maken, in onze oude jaren leren we, als het goed is, verenigen. Eerst leren wat wel en niet bij ons past, daarna leren samenwerken met anderen. Eerst ontdekken of we huizen willen ontwerpen of bouwen, vervolgens de mensen zoeken die ons daarbij kunnen helpen. Dankzij dit inzicht blijken verschillen geen tegenstellingen te zijn maar aanvullingen.

Vergelijk het leven met licht; door een prachtig samenspel van alle kleuren wordt het licht geboren waarin we leven.  

Goddelijke bron

Tijdens ons leven op aarde zijn we, zogezegd, de herinnering aan de lichtsferen kwijt, de sferen waarin een diep gevoel van eenheid en verbondenheid bestaat. Alles heeft met elkaar te maken, alles komt voort uit die ene scheppingsbron, alles is één. Door onze komst naar de aarde verliezen we dit fijne gevoel. We voelen ons leeg, eenzaam en dit is de voedingsbodem van... ons ego. Het grote tegenhanger van de ziel!

Ons ego

Om het vervelende gevoel van eenzaamheid te verdrijven, timmeren we dag in dag uit aan de weg. We doen ons uiterste best om op te vallen, om er te mogen zijn, om gewaardeerd te worden. Als het lukt hebben we een geweldig ego; wat zijn we goed. Als het niet lukt, hebben we een zielig ego; ik ben niks, het wordt niks en het is de schuld van de rest. Door ons ego worden we hebberig, jaloers, gemeen, dominant, onderdanig, zielig, onvoorspelbaar, arrogant, etc. etc. Zie hier, het recept voor een wereld vol harde tegenstellingen en scherpe conflicten.

3. Contact met de ziel

Je ziel is dus dat aspect van jezelf dat jij werkelijk bent. Maar hoe kom je in contact met je ware zelf? Waar vind je de weg naar je ziel? De weg ernaartoe wordt geopend door het hart, de bron van liefde. Hart en ziel zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Contact met je ziel kan alleen als je in liefde leeft en je hart openstaat. Het hart als de poort naar de ziel. De ziel als de poort naar het oneindige en eeuwige leven.   

Door in liefde te leven en de tegenstellingen in ons leven te overstijgen, maken we contact met onze ziel. Dit overstijgen lukt alleen als we de bron van ongelijkheid en onenigheid aanpakken. Spreek de intentie uit in liefde te leven en de poort naar de ziel opent zich. Reageer met liefde op de gebeurtenissen in je leven en de ziel zal ontwaken. Veroordeel bestaande verschillen dus niet, maar breng ze samen in liefde.

Wie zijn hart opent en de liefde laat stromen, opent de poort naar de ziel. Wie de ziel tot leven wekt, gaat een bezield leven leiden, een inspirerend en gezond leven. Wie de ziel omarmt tijdens het leven op aarde, wordt een wijs, krachtig en liefdevol mens.    

Hart en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het hart als de poort naar de ziel. De ziel als poort naar het oneindige en eeuwige leven.   

Je hart openen

Hoe kan ik mijn hart openen in deze harde wereld? Ik ben zo bang om gekwetst te worden. We kunnen ons hart pas openen als we aan één voorwaarde hebben voldaan: als we de liefde voor onszelf hebben teruggevonden. Dit is onze grootste opdracht tijdens het leven op aarde. Heb jezelf lief, je bent mooi zoals je bent, met alles erop en eraan. Iemand die tevreden is met zichzelf, iemand die zichzelf liefheeft, kan zonder bijbedoelingen liefde geven én liefde ontvangen. Iemand die zichzelf liefheeft, kan helemaal zichzelf zijn, zonder maskers en zonder toeters en bellen. 

Tevreden zijn met jezelf

Hoe kan ik mezelf liefhebben, hoe kan ik tevreden zijn met mezelf? Niet door het ego op te poetsen, niet door in grote auto's rond te rijden, niet door het uiterlijk te veranderen. Dit geluksgevoel is slechts van korte duur. Koopt de buurman een nog grotere auto, of tovert de buurvrouw een nog mooier kapsel tevoorschijn, dan smelt ons geluksgevoel als sneeuw voor de zon.

Tevredenheid schuilt niet in materie, ook niet in een gekunstelde manier van leven. Volkomen tevredenheid schuilt in zelfkennis. In weten wie we zijn en wat we hier komen doen. Oftewel, in het contact met onze ziel. 

4. De stem van de ziel

De ziel spreekt tot ons, maar haar stem gaat verloren in het lawaai van alledag. Door stil te worden, kunnen we haar fluisteringen weer horen, haar fluisteringen die ons het pad wijzen dat we moeten gaan. Haar stem zit in ons, haar stem is onze intuïtie, ons innerlijk weten, de stem van ons hart. Haar stem spreekt via ons gevoel, ons gevoel wijst de weg. Een overheersend gevoel van onvrede betekent dat we van het uitgestippelde zielenpad afdwalen, een overheersend gevoel van vreugde betekent dat we het zelfgekozen levenspad bewandelen.

Door het openen van ons hart ontwaakt de ziel. Door onze intuïtie te volgen, raakt ons leven bezield. Niet langer laten wij ons leiden door ons ego, niet langer zijn wij speelbal van onze emoties, gedachten of lichamelijke gemakken en ongemakken. Onze liefdevolle stem, van de ziel afkomstig, wacht om gehoord te worden. Dat gebeurt als we de drukte om ons heen en in onszelf het zwijgen opleggen. Dat gebeurt als we de stilte durven te betreden.

Dat gebeurt als we de moed hebben om het grote onbekende in onszelf te ontdekken. Daar wacht de stem van de ziel op ons, de stem die aanwijzingen geeft over hoe wij met hart en ziel kunnen meebouwen aan een hemel op aarde.  

Klinkt mooi, een hemel op aarde...

Oude pijn helen
Klinkt mooi een hemel op aarde, maar de praktijk van alle dag is complex en hard. Hoe kan ik daarin de stem van mijn ziel weer ontdekken? Rust ontstaat door emotionele blokkades op te ruimen. Ooit raakte je gewond en die wond wacht op genezing. Zolang je de wonden uit het verleden niet heelt, blijven storende gebeurtenissen jou achtervolgen. Gebeurtenissen die wijzen op oude wonden, uit jonge jaren of vorige levens. Hoe sterk, oud en wijs je ook moge zijn, in jou leeft nog steeds het kleine meisje of jongetje van weleer. Dit kind wacht op een woord van troost en op een warme knuffel. Voel de liefde voor hem of haar.

Heb jezelf lief
Klinkt mooi een hemel op aarde, maar de praktijk van alle dag is vaak moeizaam en pijnlijk. Hoe kan ik daarin de stem van mijn ziel weer ontdekken? Rust ontstaat door de signalen van het lichaam serieus te nemen. Het lichaam geeft precies aan wat het wel en niet prettig vind. Diep van binnen weet je waar de klachten vandaan komen, diep van binnen ken je de oorzaak. Het is de hoogste tijd je verantwoordelijkheid voor je eigen welbevinden te nemen en zelf de oorzaak van ongemakken aan te pakken. Heb je lijf lief, met of zonder appelwangetjes, met of zonder rimpeltjes, met of zonder spierballen. Het hoort bij jou, het is van jou. Zorg er goed voor, heb het lief zoals het is.

Rust in je hoofd
Klinkt mooi een hemel op aarde, maar de praktijk van alle dag is vaak ellendig en rot. Hoe kan ik daarin de stem van mijn ziel weer ontdekken? Rust ontstaat door de gedachtestroom in het hoofd een halt toe te roepen. Jouw gedachten zijn het gevolg van wat je erin stopt. Lees slecht nieuws, dan oordeel je negatief, lees goed nieuws, dan oordeel je positief.

Voed je je hoofd regelmatig met stilte, dan schep je ruimte voor jouw intuïtie. Voed je je hoofd regelmatig met stilte, dan borrelen er vanzelf liefdevolle en inspirerende gedachten op. Gedachten vanuit het diepe onbekende. Diep vanbinnen weet je dat het leven geen gevecht is, maar een dans. Heb jezelf lief, je bent het leven.

Wie zijn hart heeft gesloten, raakt vervreemd van de ziel. Wie in liefde leeft, maakt contact met de ziel. Wie het contact in ere herstelt, zal zich los kunnen maken van de beperkingen van het aardse bestaan, van het materiële én pijnlijke leven.

Het contact met de ziel is eigenlijk een gevoel. Een diep gevoel dat verscholen ligt achter alle onstuimige gevoelens die je hebt op een dag. Het diepe gevoel van verbondenheid, van het weten dat het leven zin heeft, het weten dat niets voor niets is, het weten dat je voor nu en voor altijd geliefd bent.

5. Taak van de ziel

Elke keer als de ziel naar de aarde gaat, stelt ze een levensplan op. In dat plan staat wat ze wil leren en wat ze wil bijdragen aan het leven op aarde. Eerst krijgen we levenslessen, daarna kunnen we ons ding doen. En die twee zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De levenslessen zijn nodig om uiteindelijk die bijdrage te kunnen leveren, die gewenst is en vastligt in het zielenplan.

Dit zijn bijdragen die ten goede komen aan iedereen. Daarbij gaat het om een juiste inzet van de kwaliteiten die we meegenomen hebben in dit leven, kwaliteiten die nodig zijn om de zelf gekozen zielenopdracht ten uitvoer te kunnen brengen.

Kwaliteiten leren inzetten
Een juist gebruik van kwaliteiten is daarbij essentieel, want met elke kwaliteit kunnen we iets moois opbouwen maar ook iets afbreken. Verzorgen is mooi, maar altijd anderen verzorgen en nooit zelf verzorgd worden is minder mooi. Onderwijzen is mooi, maar altijd anderen onderwijzen en nooit zelf onderwezen worden is minder mooi. Liefde geven is mooi, maar als we nooit liefde ontvangen droogt de bron op. Als we onze kwaliteiten of talenten niet op een evenwichtige manier leren inzetten, dan gaat het leven pijn doen, dan raken we teleurgesteld in de mensen om ons heen en in het leven zelf. 

Alles heeft een doel

De soms pijnlijke levenslessen zijn nodig om ons bewust te maken van een juist gebruik van onze kwaliteiten. Als we onze levenslessen begrijpen en onze kwaliteiten op een evenwichtige manier kunnen gaan inzetten, bouwen we mee aan een hemelse sfeer op aarde. Een sfeer van verbinding, een sfeer van liefde, een sfeer waarin elk individu zijn of haar bijdrage kan en mag leveren aan het geheel. Hoe groot of klein, hoe opvallend of onopvallend die bijdrage ook moge zijn. Je bent goed zoals je bent. Als we stoppen met oordelen en ons hart openen, gaan we meebouwen aan een hemel op aarde.

Weet, niets gebeurt in ons leven zonder toestemming van de ziel. Alles dient een doel, alles is goed zoals het is. 

Groeien in bewustzijn

Het leven geeft onze ziel de lessen waar het om vraagt, lessen die nodig zijn om te kunnen groeien, groeien in bewustzijn. En al die levenservaringen slaat ze op. Daardoor is ze de hoeder van onze wijsheid; zij weet wie we zijn en wat we komen doen. Ze is ook de hoeder van onze kracht; zij kent onze kwaliteiten.

Samen met het hart is de ziel de hoeder van liefde; zij weet hoe wij onze wijsheid en kwaliteiten op een liefdevolle manier kunnen inzetten.  

6. Voor welke uitdaging plaatst het leven ons nu?

Een tijd van overgang

Het leven op aarde is op een belangrijk punt in haar geschiedenis aangekomen. De huidige generatie zielen heeft voldoende lessen in dualiteit gehad. Aan het bekende leven, met scherpe tegenstellingen, conflicten en materiële verleidingen, komt daarom een einde. De huidige generatie zielen is toe aan nieuwe lessen, aan meer subtiele en geestelijke lessen.

Dit is een tijd van overgang, een overgang van het oude leven naar het nieuwe leven; een leven zonder oorlog, vervuiling, ongelijkheid en armoede. Een tijd breekt aan waarin we het leven en elkaar weer gaan respecteren, een leven waarin de onvoorwaardelijke liefde zal stromen en wel twee kanten op. Waarin we weer leren omgaan met de geestelijke kant van het leven, waar we weer leren omgaan met onze ziel en zaligheid.

Maar hoe komen we daar?
Gaat het vanzelf, doen anderen het voor ons of moeten we aan de slag? Door het leven als leerschool voor de ziel te beschouwen, kunnen we het antwoord raden: we zullen de mouwen moeten opstropen. We zullen de uitdaging aan moeten gaan waar de huidige tijd ons voor plaatst: laat de herinnering aan de ziel ontwaken. Dat is voor nu onze uitdaging. Wie daarin slaagt zal gaan meebouwen aan een nieuwe wereld vol liefde en harmonie. Wie dit niet kan of wil, blijft nog wat langer in de oude wereld van tegenstellingen en strijd. Net zolang tot de stem vanbinnen wordt gehoord...

Als liefde onze intentie is, dan horen we haar lied van vrede. Als we stil worden, dan horen we haar zingen over de nieuwe tijd. Door het laten ontwaken van de ziel komen herinneringen aan een nieuw leven bovendrijven. Dit geheim zit niet in je hoofd; het is op geen enkele manier verstandelijk te bevatten. Dit geheim geeft alleen je ziel prijs; via je gevoel.

Voelen onze woorden goed, dan is jouw ziel aan het ontwaken en ligt de weg naar de nieuwe tijd open...

Oefeningen & Activaties

Activaties

Een Activatie is een energietransmissie (MP3) met stilte, waarin de specifieke transmissie energetisch is vastgelegd. Een Activatie is eenvoudig af te spelen op je computer, telefoon of tablet. Weet: je hoort niets, het gaat om de energie. Het begint met een belletje en eindigt ook weer met een belletje en duurt ongeveer 10 minuten. 

Heb je vragen?