Module 1 

Over Tantra

1. Wat is Tantra
2. Verbinden met elkaar
3. Vier pijlers van Tantra:
    3.1  Tantra als verruimer van bewustzijn
    3.2 Tantra als liefdevolle beleving van intimiteit
    3.3 Tantra voor hervinden gevoel van verbondenheid
    3.4  De helende kracht van Tantra

Samenvatting
Oefeningen & Activaties

Tantra mag zich verheugen in een groeiende populariteit. Tal van boeken, workshops en cursussen hebben reeds het licht gezien. Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in deze verheven en liefdevolle vorm van intimiteit en seksualiteit. Een vorm die vanuit het oosten het westen inmiddels heeft veroverd. Kennelijk is er behoefte aan, kennelijk zijn wij zover om een groot geheim van het leven te ontsluieren.

Steeds meer mensen zoeken nieuwe uitdagingen, mensen die zich willen bevrijden van seksuele blokkades en mensen die bevrediging zoeken op diepere niveaus. Maar Tantra is meer, veel meer...

Voor ons is Tantra een reis van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Werken aan jezelf, op elk vlak, op elk niveau, op elk moment van de dag. Met als uiteindelijke doel een heel mens te worden, een mens die leeft vanuit hart en ziel. Liefdevolle intimiteit en heilige seks spelen hierin een sleutelrol. Zij leiden jou naar wie je werkelijk bent, je authentieke zelf...  Ga je mee op reis?

1. Wat is Tantra?

Tantra is het ontdekken van het geheim van jezelf én van de ander. Van jezelf innig liefhebben en die liefde delen met anderen. Tantra is het ontdekken van de hartstocht in jezelf en die vurige schat schenken aan anderen. Waarbij alles goed is zoals het is. Geen druk, geen oordeel, gewoon laten zijn en laten gebeuren. Wie zichzelf accepteert zonder schaamte, kan anderen accepteren zoals ze zijn, zonder kritiek. Wie niet meer tegen zichzelf vecht, kan pas echt vrede sluiten met anderen.

Tantra is het delen van liefdevolle intimiteit, het ervaren van hartstochtelijke verlangens. Het is diepe bewondering voelen en uiten, een vorm van dienstbaar zijn aan de ander, het gevoel er helemaal te mogen zijn. Het is afdalen in de diepe krochten van jezelf en de ander, een reis naar de geheimen van het leven, het is extase in optima forma, de poort tot de zevende hemel op aarde. Het is puur licht, puur bewust zijn, puur voelen.

Tantra is een totale verbinding aangaan met een ander. Je volledig openen en verbinden met de ander. Dus niet alleen seksueel, maar helemaal, van top tot teen, vanbinnen en vanbuiten. Dat kan alleen als je hart naar de ander openstaat. Als alles er mag zijn, zonder enig oordeel, als alles diepe bewondering opwekt, zonder enige beperking, zonder jezelf in te houden.

De juiste partner

Wie Tantra beoefent, gaat op een ontdekkingsreis. Je weet niet hoe het samenzijn verloopt en waar je terechtkomt. Je weet ook niet wat je onderweg tegenkomt aan gevoelens, gedachten en emoties. Of er misschien angst, verdriet, schaamte, schuld en spijt opborrelt. Door samen een sfeer van bewondering en acceptatie te scheppen, kan alles naar boven komen wat boven moet komen, wat geheeld mag worden. Stap voor stap, beetje bij beetje, rustig aan. En dat in een heerlijk bedje vol liefde en licht...   

Deze mooie beschrijving van de ontdekkingsreis die je gezamenlijk onderneemt, betekent wel dat je niet met iedereen Tantra kunt beoefenen. Je kunt het wel proberen, maar het zal tegenvallen, het is niet fijn en de resultaten blijven uit. Je blijft mijlenver van het goede en zaligmakende gevoel vandaan. De keuze voor een partner is dus ontzettend belangrijk, een keuze die je bewust moet maken en heel goed moet voelen. Soms weet je het spontaan, soms moet je er nog een paar nachtjes over slapen.

Ieder mens leeft op een bepaald bewustzijnsniveau; de één laag, de ander hoog. De juiste partner bevindt zich min of meer op hetzelfde niveau. Kijkt ongeveer op dezelfde manier tegen het leven aan als jij. Alleen als het echt klikt, gaat de poort naar de zevende hemel open. Bespeur je enige tegenzin en terughoudendheid, dan blijft de poort, ondanks verwoede pogingen, dicht. Waar o waar is de juiste partner? Dat kan natuurlijk je levenspartner zijn, je man of vrouw. Maar een relatie hebben, wil niet zeggen dat je precies hetzelfde denkt over seksualiteit en intimiteit, over Tantra en het leven. 

Onze ervaring

Bij ons in de praktijk komen veel mensen die getrouwd zijn, maar waarvan de partner niet openstaat voor dit soort "zweverige" dingen. Geen belangstelling of een sterk afwijzend oordeel, dat kan ook. Je kunt twee dingen doen: je erbij neerleggen of de stoute schoenen aantrekken en je partner confronteren met jouw behoefte aan liefdevolle intimiteit.

Vaak is het niet zomaar een behoefte, maar een diep gevoeld verlangen, een sterke innerlijke drang, een roep van de ziel. Wie dit negeert, zal gebukt gaan onder een last, een almaar zwaarder wegende last. En dat moet een tegenstribbelende partner duidelijk worden gemaakt: een innerlijke roep waar je gehoor aan moet geven, een innerlijke drang waar je gevolg aan moet geven, like it or not...

Daarnaast komen er natuurlijk ook veel singles bij ons in de praktijk. Mensen die bewust geen relatie hebben of willen, of mensen die de juiste partner niet kunnen vinden. Hoe ga je om met het feit dat je enerzijds een ontembare behoefte voelt aan intimiteit en anderzijds niemand hebt om het mee te delen? Dan ga je zoeken. Maar naar wie moet je zoeken, wie kan jou verder helpen, wie kan jou, kortstondig of voor lange tijd, echt een gelukzalig gevoel geven?

Dat kan alleen een gelijkgestemde zijn, iemand die ongeveer hetzelfde in het leven staat als jij, iemand met hetzelfde bewustzijnsniveau, iemand met wie je een duidelijke klik voelt. Die ook verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar leven, die ook over gevoelens kan praten, die ook het hart op de juiste plek heeft zitten. Zoek dit uit als je contact legt. Ook op datingssites. Vraag direct en indirect naar deze zaken. Dat voorkomt een hoop teleurstelling...

Niets is frustrerender voor jou als bewust mens, dan opgezadeld te zitten met iemand die nog slaapt en uit is op één ding: het bevredigen van zijn eigen fysieke lust. 

Tip: Lees dit prachtige boek van Osho eens; Tantra, spiritualiteit & seks

Hieronder vind je enkele passages:

 • Tantra zegt: accepteer jezelf zoals je bent. Tantra is een diepe acceptatie, aldus Osho. "Schep geen kloof tussen jezelf en de werkelijkheid. Tantra kent geen kloof".
 • Je seksuele energie mag er helemaal zijn. Vecht er niet tegen. Dit is jouw energie; ze is niet slecht, niet verkeerd. Energie is neutraal.
 • Wees je bewust van het verlangen. Ga er niet mee in gevecht. Ga het verlangen binnen met je volle bewustzijn. Geef je over aan je verlangens, zonder er door meegesleept te worden. Geniet mateloos, maar wees je bewust. Dan kun je de energie transformeren.
 • Seks is iets natuurlijks. Bezie seks op dezelfde wijze als je handen, je ogen. Accepteer jezelf in alle facetten, ook je seksuele verlangens.
 • Tantra heeft allerlei technieken ontwikkeld om seksuele energie te transformeren. Benader de geslachtsdaad alsof je een heilige tempel van het goddelijke betreedt. Tantra beschouwt alles als heilig. Tantra ziet God en de duivel niet als twee. Eigenlijk is er niets dat tantra als 'de duivel' beschouwt. Alles is goddelijk, alles is heilig.
 • Liefde is de meest bekende manier om tot ontspanning te komen. Als je niet kunt liefhebben, kun je onmogelijk ontspannen zijn. Als je je kunt ontspannen, wordt je leven liefdevol. Een gespannen mens kan niet liefhebben. Waarom niet? Wie gespannen is, leeft altijd doelgericht. Wie doelgericht denkt is gespannen, omdat een doel alleen in de toekomst bereikt kan worden, nooit hier-en-nu. Liefde is een doel op zichzelf en is altijd hier. Liefde kent geen toekomst.
 • Word liefde! Door liefde verandert je dimensie. Liefde is de gemakkelijkste manier om het ego te laten oplossen. Liefde is de meest eenvoudige, natuurlijke poort van waar je deze wereld, de horizontale dimensie, kunt overstijgen (transcenderen: de 3D overstijgen en je ware zuivere zelf ontdekken).

Een passage uit het werk van de Perzische mysticus en dichter Rumi (1207-1273) wordt vaak aangehaald om in een paar woorden uit te leggen wat het wezen van tantra is:

"Dans alsof er nooit iemand is die kijkt
Heb lief alsof je nog nooit bent gekwetst
Zing alsof niemand je kan horen
Werk alsof je het geld niet nodig hebt
Leef alsof de hemel op aarde is."

2. Verbinden met elkaar

We hebben veel contacten, maar zijn ze echt bevredigend, vervullen ze je ook op diepere lagen? Dat is de vraag. Er kan alleen sprake zijn van diepe vervulling, als we de tijd voor elkaar nemen en als we open en eerlijk naar elkaar toe zijn. Is het contact vluchtig, oppervlakkig, houden we zaken achter, willen we niet alles bespreken, is en blijft er wat wantrouwen naar de ander toe, dan voel je altijd wat onvrede over die verbinding. Deze is niet 100% vervullend, bevredigend, zeker niet op de diepste lagen. Prima, dat kan en hoeft ook niet. Je kan niet met iedereen zo diep gaan. Dan zou je volledig uitgeput raken. Maar graag wel met één, twee of drie...

Wie dit heeft, boft echt. Dit soort vriendschappen of relaties zijn goud waard. Verbindingen waarin je de ander niet (steeds) nodig hebt om overeind te blijven, maar verbindingen om elkaar het genot te schenken van onvoorwaardelijke liefde. Acceptatie en bewondering. Als hier ook nog fysieke aantrekkingskracht bijkomt, dan zwaait de poort naar geluk helemaal open. Dit soort contacten zijn heel helend en verheffend.

Verbindingen voelen is een essentiële voorwaarde voor geluk. En die zijn wij in onze harde, snelle maatschappij steeds meer kwijtgeraakt. Vandaar dat er zoveel mensen ongelukkig zijn...   

Het nieuwe samen

Samen is het sleutelwoord in Tantra. Niet het oude samen van vasthouden en vastklampen, uit angst om alles en iedereen kwijt te raken. Maar het nieuwe samen, verbinden vanuit vrijheid en gelijkwaardigheid. Samen zijn en samen doen, zolang het goed voelt. Zonder overspannen verwachtingen, zonder strikte verplichtingen, zonder het eeuwige moeten, zonder jezelf op te offeren, weg te cijferen of weg te geven. Zonder de ander te verstikken met jouw angst of liefde.

Kan dat, bestaat dat? Jazeker! Is dit fijn? Absoluut! Wie geoefend raakt in Tantra zal dit krachtige gevoel van liefdevolle verbondenheid steeds vaker bij zichzelf bespeuren. Het komt naar de oppervlakte... maar alleen als oude denkbeelden (voor altijd en eeuwig samen) en oude pijn (ik wil je niet verliezen) worden geheeld.

Natuurlijk mag je altijd samen zijn, maar niet meer vanuit gewoonte of angst. Natuurlijk mag je ook alleen zijn als het goed voelt, maar liever niet vanuit een gebrek aan contact, vanuit een gemis aan echte verbindingen..

Samenzijn
Samen maken we de wereld een beetje mooier, samen maken we het leven wat fijner. Het samenzijn krijgt meer inhoud, schept meer bevrediging als... we onszelf leren kennen en gaan helen. Als we onze maskers laten zakken, de beschermende schillen om ons heen laten oplossen in liefde. Als we vanuit ons ware zelf contact maken met de ander, als we vanuit ons authentieke zelf de liefdevolle verbinding aangaan. Dit geeft vervulling, dit maakt gelukkig!

Een hechte gemeenschap
Ieder mens, jij en ik, is naast individu ook een bouwblok. Ieder individu bouwt in zijn of haar leven ook mee aan een gemeenschap. Mensen met kromme randen en scherpe hoeken, met barsten en gaten, zijn minder fijn en makkelijk om mee te bouwen, dan mensen met strakke randen en rechte hoeken, zij die gaaf en sterk zijn. Ben je blij en goedmoedig, dan sluit je makkelijker vriendschap, ben je positief en meewerkend, dan vind je sneller aansluiting. De basis voor een hechte gemeenschap!

Met het beoefenen van Tantra krijgen we niet alleen meer gelukkige mensen op aarde, we bouwen ook mee aan een vredelievende wereld, een wereld waarin steeds meer zorgen aan de horizon verdwijnen. Waar wacht je op?

3. De vier pijlers van Tantra

 1. Tantra als verruimer van ons bewustzijn. 
 2. Tantra als liefdevolle beleving van intimiteit
 3. Tantra voor hervinden gevoel verbondenheid
 4. Tantra als helende kracht

3.1 Tantra als verruimer van bewustzijn

Tantra betekent letterlijk verruiming, vergroting. Maar van wat? Van ons bewustzijn. Daar waar wij ons van bewust zijn, dat wat wij beseffen.

We kunnen op twee manieren in het leven staan: bewust en onbewust. Om het verschil duidelijk te maken, zullen we het zwart-wit opschrijven. De meeste mensen zitten ergens tussen deze twee uitersten in: de één is wat bewuster, de ander wat onbewuster...

Onbewuste mensen
Als je onbewust in het leven staat, dan leef je op de automatische piloot. Vaak voortgedreven door kennis, lusten, impulsen en automatismen. Als je onbewust in het leven staat, dan kom je feitelijk geen stap vooruit. Misschien in materieel opzicht wel, maar je leert niets, jouw levenswijsheid en sociale vaardigheden groeien niet of nauwelijks. Je leert niet van je fouten en bent niet dankbaar voor dat wat op je pad komt. Je bent wie je bent, je blijft wie je blijft. Je reageert standaard, altijd op dezelfde manier. Je bent een product van je opvoeding en dat blijf je zolang je onbewust in het leven blijft staan. Je voelt je ook niet verantwoordelijk voor het geluk van anderen en voor de gang van zaken in de maatschappij. Je leeft je leven en spant je alleen in voor jezelf, meer niet. Onbewuste mensen leven in dualiteit, in een wereld van tegenstellingen en strijd.

Bewuste mensen
Wie daarentegen bewust in het leven staat, maakt onderscheid tussen oorzaak en gevolg. Waarom denk ik zoals ik denk, waarom voel ik mij zoals ik mij voel? Wat was de aanleiding, wat ging eraan vooraf? Kan het ook anders? Als ik me anders gedraag, reageert de omgeving dan anders op mij, leuker misschien? Als ik andere dingen eet, voel ik mij dan beter, krijg ik dan meer energie? Als ik ander werk zoek, word ik dan gelukkiger, schenkt een nieuwe baan me meer bevrediging? Door regelmatig te evalueren en soms van koers te veranderen, kan je een wijs en gelukkig mens worden, een mens die lol krijgt in en grip krijgt op het leven. De luiken gaan open en je ziet dat jouw doen en laten effect heeft op je directe omgeving en zelfs op de gang van zaken in de maatschappij. Je gaat je verantwoordelijk voelen en inspannen voor jezelf én anderen. Bewuste mensen leven in een wereld van eenheid en liefde.

Schepper worden van je leven

De uitdaging in Tantra is om bewust in het leven te gaan staan. Wie bewust leeft, zal merken dat het leven te beïnvloeden is. Wie bewust wordt, zal ontdekken dat wij mensen schepper zijn van ons leven. Dat doen we met de keuzes die we maken. Dit is heel belangrijk, dit moet je echt diep tot je door laten dringen:

Je bent de schepper van je eigen leven!
Je wordt schepper van je leven, als je de touwtjes van jouw leven stevig in eigen hand neemt: geen automatismen meer, niet langer verantwoordelijkheden afschuiven, niet meer je kop in het zand steken, niet meer jouw lot in handen van anderen leggen, no more excuses...

Jouw visie, jouw leven
Het feit dat je aan deze cursus bent begonnen, betekent dat je langzaam maar zeker vorm gaat geven aan je eigen leven. Een vorm die jou gelukkig maakt, een vorm die bij jou past. Stap voor stap, uitdaging voor uitdaging. Van een leven dat (deels) door anderen wordt bepaald, naar een leven dat je (grotendeels) zelf vormgeeft. Geheel vanuit jouw (nieuwe) visie en op basis van jouw behoeftes en wensen.

En dat leer je ook in deze cursus: jouw eigen visie op het leven formuleren, jouw eigen dromen durven dromen, jouw eigen wensen kunnen formuleren. Wie bewust is van zichzelf, wie zichzelf kent en liefheeft, kan met zijn eigen leven aan de slag gaan. En wel op een wijze die gelukkig maakt...

Het grote geheim
In Tantra gaan we de seksuele kracht gebruiken om ons bewustzijn te vergroten. Dit is eigenlijk een groot geheim, zeker in de westerse wereld. Maar wel een geheim dat steeds meer mensen ontdekken...

Hoe werkt dit, technisch gezien en gesproken? Tussen onze linker- en rechterhersenhelft zit de pijnappelklier. Deze klier is onze bewustzijnsantenne. Wie onbewust in het leven staat, heeft een kleine, onopvallende pijnappelklier. Wie bewust leeft, heeft een grote, ontwikkelde klier in zijn hoofd zitten. De klier is verbonden met ons derde oog, het centrum van intuïtie, ons innerlijk weten. Zij die hun antenne activeren en gebruiken kunnen onbegrensd putten uit deze bron.

Een eindeloos bewustzijn
Door seksuele energie op een liefdevolle manier op te wekken en te verspreiden over het lichaam, kan de pijnappelklier worden geactiveerd. Dit gebeurt door de Kundalini energie, die als een energetische slang onderaan de stuit wacht op het moment van activatie. De energie die omhoog kronkelt langs de wervelkolom naar de pijnappelklier, onze antenne, ons bewustzijn.

Wie hierin bedreven raakt, zal in extase geraken, een gelukzalige staat van zijn die tijd en plaats overstijgt. Dit is een verruimd bewustzijn, een eindeloos bewustzijn zogezegd! Zweven in de zevende hemel. Voor even, om de zwaarte van het aardse bestaan te overstijgen én om nieuwe inspiratie op te doen. Nieuwe en verlichte ideeën die in de aardse stof tot uitdrukking kunnen worden gebracht.

Niet zonder gevaar
Een kanttekening is op zijn plaats. Het activeren van deze energie is niet geheel zonder gevaar. Soms gebeurt het spontaan. De mensen kunnen hierdoor in een psychose raken, waardoor ze de aardse werkelijkheid niet meer kunnen onderscheiden van de geestelijke realiteit. Ze zien dingen die niet thuishoren in de aardse realiteit.

Dit kan ook gebeuren tijdens een Tantra sessie, als er niet juist wordt gehandeld. Hoe is dit te voorkomen? Hoe kun je op een veilige en verantwoorde manier Tantra beoefenen? Door jouw hart te openen! In Tantra wordt niet alleen de seksuele energie gestimuleerd, maar ook de liefdesenergie. Door je hart te openen tijdens Tantra verklein je de kans op vervelende ervaringen. Dit wordt gaandeweg de cursus helemaal duidelijk voor je.

3.2 Tantra als liefdevolle beleving van intimiteit

Hoe passen onze seksuele behoeften in het plaatje van bewustwording en persoonlijke groei? Onze seksuele gevoelens zijn oergevoelens. Ze zijn er, ze zijn niet of nauwelijks te negeren, hoe hard je er misschien ook voor wegloopt.

Uitdaging is om deze oerenergie op een constructieve manier te gaan gebruiken in je leven. Een manier die duidelijk opbouwend én bevredigend is!

We kunnen er een hoop lol aan beleven, er veel voldoening door krijgen, kinderen mee maken. We kunnen er ook een hoop kapot mee maken: ons leven, onze relaties en het leven van anderen.

Vraag: waar gebruik jij die oerkracht voor?

Alleen als het goed voelt

Tantra is geen kunstje, zoals aangegeven. Je doet het er niet even bij omdat het leuk of stoer is. 'Even lekker snel Tantra doen tussen de drukke bedrijven door'. Tantra is een leefwijze, een bewuste manier van in het leven staan. Zo ga je ook serieus met je behoefte aan intimiteit en seksualiteit om. Je beoefent de seksuele kant van Tantra alleen op het juiste moment (als het echt goed voelt en als je er de tijd voor hebt), alleen met de juiste partner (als de ander echt goed aanvoelt). Heb je serieuze bedenkingen, doe het dan niet. En altijd vanuit het hart, dus met liefde...

Tantra is meer dan een liefdevolle streling, een warme aanraking, ook meer dan een fijn seksleven. Het is een levensfilosofie, een levensstijl...

Gehoor geven aan een innerlijke drang
Een goede voorbereiding is dus essentieel. Neem de tijd en voel je goed. Onderzoek ook of jouw intentie, de reden van beoefening, juist is. Doe het niet voor een ander, doe het niet om erbij te horen. Doe het omdat je diep vanbinnen voelt dat je het moet doen. Geef je gehoor aan een sterke innerlijke drang, dan mag je ervan uitgaat dat het goed is, dat het veilig is, dat het zo moet zijn. Beoefen Tantra als je de roep van jouw ziel hoort...

De energie die vrijkomt door beoefening is oersterk. Deze energie moet zijn weg kunnen vinden. Het moet niet in je blijven zitten, dan ontplof je, een implosie. Pas het toe in het dagelijkse leven, gebruik het. Maar steek het niet in onbelangrijke zaken, dan verspil je de energie en sla je de plank mis. 
Gebruik de energie om je leven te scheppen overeenkomstig jouw diepe innerlijke behoeftes, overeenkomstig jouw nieuwe en uitgebreide visie op het leven. Gebruik de energie om te veranderen, om jezelf te hervinden, om jouw opvattingen van het leven te vergroten. Op een positieve, opbouwende wijze dus! Dan zit het goed, dan ben je op een verantwoorde en veilige manier bezig. 

3.3 Tantra voor hervinden gevoel van verbondenheid

Wij mensen zijn niet echt verbonden. Niet met onszelf, niet met anderen, niet met het leven. We zijn diep vanbinnen leeg. Tantra is een bewuste manier van in het leven staan, gericht op groei. Meer weten over jezelf, de ander en het leven in algemene zin. Niet alleen over het materiële (tastbare) leven, maar ook over het geestelijke of spirituele leven achter de sluiers. Bestaat dat dan? Ja hoor. Door Tantra te beoefenen worden zaken als reïncarnatie (proces van wedergeboorte) en karma (lessen leren) steeds aannemelijker. Ze voelen steeds vertrouwder en geloofwaardiger aan. Het gaat er ook niet om óf het wel of niet waar is (wie bewijst het?), het gaat erom dat je die waardevolle principes leert toepassen in je leven. Daar kan je leven een stuk rijker van worden.

Dit groeiproces in bewustzijn kan je dus stimuleren door op een liefdevolle manier intimiteit en seksualiteit te beleven. Samenkomen en samensmelten vanuit het hart om het gevoel van verbondenheid terug te vinden en te versterken.

En dit is de ultieme uitdaging: jezelf vullen met zelfliefde én met de liefde van anderen. 

Zelfliefde

Veel problemen in het dagelijks leven ontstaan door een gebrek aan liefde: aan zelfliefde en de liefde van anderen. We voelen ons alleen en gaan naarstig opzoek naar andermans aandacht en waardering. Als we het niet vinden, dan worden we verdrietig, of zelfs zwaarmoedig. Door relaties als opvulmiddel te beschouwen, kunnen we onszelf weggeven aan anderen, of anderen op een niet liefdevolle manier aan ons binden. Het hervinden van de liefde voor onszelf is dus een voorwaarde voor het kunnen aangaan van liefdevolle verbindingen, relaties die vrij en gelijkwaardig zijn. In module 3 staan we uitgebreid stil bij dit belangrijke thema. 

Problemen voorkom je door eerst van je zelf te gaan houden! Je bent mooi zoals je bent! Je bent goed zoals je bent. Je bent meer dan de moeite waard. Je bent wie je bent en met een reden. Aan jou om die reden te achterhalen... 

Tantra is een fijne, spannende én effectieve manier om meer te weten te komen over jezelf, jouw leven en het leven. Maar ook een manier om weer verbonden te worden met en verankerd te raken in het leven.

Verbinden... maar met wie?

Wie niet verbonden is met het leven, dobbert op een oceaan, overgeleverd aan de grillen van de stroming en golven. Stuurloos, krachteloos en machteloos. Je hebt weinig invloed op de dingen die gebeuren in je leven. Je bent meer toeschouwer die uitgedaagd wordt om te reageren, dan deelnemer die aanzet tot actie. Wie weer verbonden raakt, krijgt een richting voorgespiegeld en hervindt zijn of haar kracht om die kant op te gaan. Van overleven naar leven, van toekijken naar deelnemen, van vragen naar antwoorden, van smachten naar vervulling, van eenzaamheid naar verbondenheid, van ik naar wij. Van ongelukkig naar gelukkig!

Maar met wie of wat moeten we ons verbinden? Om te beginnen met jezelf, met die wie je werkelijk bent. Daarna met de mensen om je heen, de natuur, de aarde, de hemel, het oneindig grote universum. Wij mensen staan niet los van het leven, wij zijn verbonden met alles wat leeft, zichtbaar en onzichtbaar, wij zijn het leven. Alleen moeten we ons dat weer gaan realiseren, we moeten het weer gaan voelen, van onze dikke teen tot aan het puntje van onze kruin. In al onze cellen, diep in ons buik, daar waar de kern van ons wezen zetelt.  

Ontevredenheid en onzekerheid

Veel mensen lopen rond met een ontevreden gevoel. En met onzekerheid. Met alle gevolgen van dien. Dat komt omdat we ons niet verbonden voelen met het leven, omdat we niet weten wie we zijn en waarom we leven. De grond van ons bestaan, de existentiële vragen over ons leven, het diepe innerlijke weten dat het goed is. Het fundament waarop ons leven eigenlijk zou moeten rusten, de basis die we vaak ontberen. We doen maar wat, we doen het maar op de manier die ons aangeleerd is, op goed geluk, met veel inspanning, missers en frustratie.

Tantra geeft ons de kans om met die onzekerheid en ontevredenheid af te rekenen. Om een gezond en uitgebalanceerd mens te worden, die zijn of haar leven op een stevige sokkel van bewustzijn, zelfliefde en verbondenheid bouwt. Het is tijd voor de grote omslag in jouw leven, dit is de tijd! Trek je stoute schoenen aan en doe mee!  

3.4. De helende kracht van Tantra

Jij bent in de kern liefde. Alleen is de kern beschadigd geraakt door vervelende gebeurtenissen. Misschien heb je verdedigingsmechanismen rond jouw kern opgetrokken. Lekker veilig, om niet meer geraakt te kunnen worden. Maar hierdoor voel je de liefde ook niet of nauwelijks meer, de liefde die warmte geeft en de leegte opvult.

Als je voor lange tijd zonder liefde leeft, dan raak je eraan gewend. Je denkt dat de kou in het leven normaal is. Het is niet anders... Maar dat is niet het geval! Je hoeft je leven niet in de kilte door te brengen. Op elk moment kan de kachel aanslaan en warmte gaan verspreiden. Maar dat aanslaan gaat niet vanzelf, daar moet je wat voor doen. Wat? Je beste beentje voorzetten! Met jezelf en je leven aan de slag gaan. Te beginnen met het openen van je hart, door de intentie uit te spreken om in liefde te leven.

Je moet je bewust worden van wat er tussen jou en jouw liefdevolle kern inzit, wat de liefdesstroom blokkeert. Dit kunnen bijvoorbeeld denkpatronen zijn, aangepraat door anderen en aangeleerd door jezelf. Bijvoorbeeld de overtuiging dat je het niet waard bent. Door te vaak bekritiseerd te worden, ook in je vroege jeugd, kan je te min over jezelf gaan denken. Dit is desastreus voor de liefdesbron in jezelf. Die droogt op. Gortdroog wordt de bron. Je bouwt een muur om je heen, waarmee je anderen op afstand houdt. Bang om weer gekwetst te worden. 

Liefdevolle intimiteit ervaren is een fijne en zachte manier om dit soort blokkades te slechten, om de muur om je heen af te breken, steen voor steen, laag voor laag. Door de liefdevolle aandacht, het respect, de waardering en de koestering die je van een ander krijgt, keert het vertrouwen terug. Je laat gevoelens weer toe, waaronder... de liefde!

Het kunnen ook emotionele blokkades zijn. Pijn uit het verleden die nog niet is geheeld. Als we niet op de juiste manier omgaan met pijnlijke gebeurtenissen in ons leven, als we nare ervaringen niet verwerken maar verstoppen en wegdrukken, dan raakt de stroom aan liefde geblokkeerd. De liefde botst tegen het harnas van onverwerkte emoties aan. Door in een liefdevolle setting de emoties alsnog toe te laten, verliezen ze hun kracht. Ze verdwijnen zelfs, waardoor de liefde weer ongeremd kan gaan stromen.

Geen oordeel

Dit is de helende kracht van Tantra. Niet alleen Tantra als verruimer van ons bewustzijn, als uitdaging om intimiteit en seksualiteit vanuit het hart te beleven, als middel tot nieuwe verbindingen, maar ook als helende kracht. Deze bijzondere geest komt uit de fles als we van ons seksleven een eindeloos liefdesspel maken, als we onze geilheid transformeren in aanbidding, als we niet alleen aan onze eigen trekken willen komen maar ook dienstbaar willen zijn aan het genot van de ander. Als we niet alleen op het uiterlijk zijn gefocust maar ook op het innerlijk, als we de ander als een vrij en gelijkwaardig mens kunnen zien, als we ons oordeel achterwege leren laten.

En dat laatste is heel belangrijk. Als je aan ons vraagt wat liefde is, dan antwoorden wij: het achterwege laten van een oordeel. Het er laten zijn zoals het is. Het accepteren zoals het is.

Dit blijkt in de praktijk erg lastig te zijn. Ons brein is vaak één grote oordeelmachine. Over alles en iedereen hebben we een oordeel klaarstaan. Iedereen moet het ontgelden als het even niet meezit. Alles is goed als we gecharmeerd zijn van iemand. We leren het van jongs af aan, we weten niet beter. Oordelen wordt juist aangemoedigd. Het hebben van geen mening, geen uitgesproken voorkeur, wordt als slap beschouwd. Oordeelvorming lijkt de basis van ons bestaan op aarde. De basis van het oude leven wel te verstaan. Wie het nieuwe liefdevolle leven wil binnenstappen, moet het concept goed en slecht loslaten. Alles is bewustzijn, alles is groei, alles mag er zijn zonder oordeel. Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een oordeel? Wij kunnen het niet bedenken! 

Accepteer wat IS

In Tantra leren we geen oordeel te hebben, geen stickers op te plakken. Zolang het goed voelt is het goed, zodra het niet meer goed voelt stoppen we. Zolang de vonken ervan afspatten gaan we door, zodra het vuurtje dooft stoppen we. Als er verdriet, angst of boosheid boven komt drijven tijdens het liefdevolle samenzijn, geven we daar uiting aan. Het mag er allemaal zijn. Verzwaar de emotie niet met een uitgesproken oordeel, maar laat het gewoon zijn. Het lost vanzelf op in het licht en de liefde van het samenzijn. Door ruimte te geven aan emoties en ons oordeel achterwege te laten, ruimen we de ballast uit het verleden op. We worden lichter, vrolijker en liefdevoller.

Ga hier bewust mee om. Wees er alert op. Door jouw oordeelmachine in het licht te zetten, de aandacht erop te richten, verliest het aan kracht. Het verdwijnt op den duur gewoon uit je systeem. Niet wegdrukken, niet forceren. Gewoon alert zijn, in het licht zetten, er bewust van zijn. Er is maar één manier om duister te ontkrachten en dat is door het in het licht te zetten. 

Hoe om te gaan met tegenstellingen

Tantra is ook kennis vergaren van het leven. Niet zomaar leven, maar bewust leven. Wat moet je allereerst weten? Wat is belangrijk? Dat de levensmedaille altijd twee kanten heeft: zwart - wit, mooi - lelijk, recht - krom, denken - voelen, warm - koud, ontspannen - gespannen, man - vrouw, jong - oud, etc.

Dé vraag luidt: hoe gaan we met deze tegenstellingen om? Dit is essentieel voor het ervaren van geluk. We leren van kinds af aan te oordelen. Dat is goed, dit is slecht. Dit is fijn, dit is naar. De mooie kanten zetten we in het zonnetje, de vervelende kant drukken we weg. Maar dit breekt je vroeg of laat op. Het leven bestaat uit twee kanten, like it or not.

Door tegenstellingen wel te zien maar er niet over te oordelen (goed - slecht), wordt de tegenstelling ontkracht. Dat wat tegen elkaar vecht kan zo gaan samenwerken. Van dualiteit (spanning en strijd), naar eenheid (liefde en harmonie). Van vechten met het leven, naar dansen met het leven, van tegenstribbelen naar meestromen, van frustratie naar inspiratie.

Ook jij bestaat uit twee kanten: een mooie en minder mooie kant. Want ook jouw kern is ooit beschadigd. Je moet er iets mee, met dat wat niet mooi, fijn en heel is. Dat wat je misschien wegstopt, onderdrukt, verbloemd. Haal het tevoorschijn. Verstoppen betekent verzwaren, tevoorschijn halen betekent verlichten. Alleen als je de ballast tevoorschijn haalt, kan je het loslaten. Alleen als je iets in handen hebt, kan je besluiten het weg te geven. Zo maak je het onbewuste bewust...

In onze visie is Tantra dus niet alleen aanleren, maar ook afleren. Niet alleen ontwikkelen, maar ook afbreken.

Hoe zit dit precies? Het oude dat je niet meer dient en ongelukkig maakt, maakt plaats voor het nieuwe, dat wat je verder brengt op jouw levenspad. De ruimte die door afbraak ontstaat, opvullen met nieuwe ideeën en vaardigheden. De essentie, die wie jij echt bent, blijft, maar de uiting daarvan wordt anders. Andere gedachten, nieuw en inspirerend, ander gedrag, positief en constructief. Je gaat dat doen wat jou en anderen een tevreden mens maakt...

Hoera!!! En dat is... geluk!!!

Samenvatting:

 1. Tantra is het vergroten van je bewustzijn: je leert meer en meer geheimen van jezelf en het leven te ontrafelen.
 2. Tantra is een liefdevolle beleving van intimiteit en seksualiteit: één die diepe vervulling schenkt.
 3. Tantra is je verbonden voelen: met wie je werkelijk bent, mooi en ongeschonden, en met alles wat leeft.
 4. Tantra is heling: van dat wat tussen jou en je liefdevolle kern inzit, van dat wat de stroom aan liefde blokkeert.

Tantra is gewoon zijn, gewoon doen, zonder oordeel, zonder goed of slecht...

Het oordeel, de emotie, de leegte, de bescherming en de onwetendheid is wat ons vasthoudt aan het oude leven vol ongelukkige momenten. Breek één voor één de kettingen die je vasthouden aan het oude leven. Verander van een bang muisje, dat struikelt over ieder wissewasje, in een trotse adelaar, die vanuit een hoger perspectief een haarscherp beeld heeft van de realiteit, die haarfijn het doel voor ogen heeft: een tevreden en gelukkig mens worden!

Geluk opeisen van het leven of van anderen afdwingen gaat niet, je moet het zelf opwekken. Geluk is een keuze...    

Oefeningen en Activaties

Activaties

Een Activatie is een energietransmissie (MP3) met stilte, waarin de specifieke transmissie energetisch is vastgelegd. Een Activatie is eenvoudig af te spelen op je computer, telefoon of tablet. Je hoort niets, het gaat om de energie. Het begint met een belletje en eindigt ook weer met een belletje en duurt ongeveer 10 minuten.

Heb je vragen?