Module 3

Tantra en Zelfliefde

1. De sleutel tot een gelukkig leven
2. Hoe kun je jezelf liefhebben?
    2.1 Afstand doen van je ego
    2.2 Helen innerlijk kind
    2.3 Slachtofferrol 
3. Leren omgaan met jezelf
4. De 10 geboden voor Zelfliefde

Oefeningen & Activaties

Tantra is de manier om jezelf te leren kennen én van jezelf te leren houden. Dit is in feite het begin van een gelukkig leven. Wie zichzelf kent en liefheeft, hoeft zich niet meer in alle ongezonde bochten te wringen om erbij te horen, om altijd maar goed te zijn in de ogen van anderen. Jezelf leren kennen en accepteren. Dat is de opgave. Wie dit kan, wordt een aangenaam mens. Gewoon in het dagelijks leven, thuis, op het werk, op de sportclub, in de supermarkt. Maar ook aangenaam in bed. Een warme, open en eerlijke uitstraling, een liefdevolle uitnodiging aan de ander om ook zichzelf te zijn... het warme bedje voor een eindeloos liefdesspel! In deze module helpen we je te houden van jezelf...

1. De sleutel tot een gelukkig leven

Liefdevolle intimiteit is contact maken vanuit het hart
Leven vanuit het hart is verbinden in liefde. Met jezelf, met anderen, met de natuur, met het oneindig grote leven. Dat kan een woord zijn, een blik, een handreiking, een streling, een vrijpartij. Niet vanuit gewoonte of vanuit moeten, maar vanuit het hart. Altijd bewust en gemeend, vol tederheid en respect, in vrijheid en gelijkwaardigheid.

Wat heeft dit met ons geluksgevoel te maken?
Voor het beantwoorden van deze vraag moeten we eerst kijken naar wat ons ongelukkig maakt. Waarom zijn wij mensen niet altijd en overal gelukkig, waarom kunnen we het zaligmakende gevoel niet vasthouden als het er is? Wat missen we, waardoor we ons -soms of vaak- ongelukkig voelen?

We voelen ons diep vanbinnen leeg!
Dit is ons grote probleem: we voelen ons diep vanbinnen leeg. En we zoeken de oplossing in de buitenwereld. In een poging de leegte te vullen, storten we ons op studies, werk, geld, kleren, vrienden, sport, etc. We willen gezien worden, erbij horen, aandacht krijgen en waardering oogsten. Om de leegte, die we diep vanbinnen voelen én vrezen, op te vullen...

Maar de leegte kan niet écht worden opgevuld met andermans aandacht en waardering. Het is namelijk onbestendig, niet altijd aanwezig. Het is onzeker. Wat als die ander wegvalt door een verhuizing of overlijden, wat als de aandacht en waardering minder wordt in de loop der tijd, wat als je je vergist hebt in die ander. Er zijn 1000 redenen te verzinnen waarom anderen de leegte in jou niet echt kunnen opvullen. 

Zelfkennis - Zelfwaardering - Zelfliefde

Er is maar één goede, constructieve en eindeloze manier: het gat opvullen met liefde voor jezelf. Dit is dé basis van een gezond, fijn en gelukkig leven. Zelfkennis (jezelf kennen), zelfwaardering (jezelf waarderen) en zelfliefde (van jezelf houden). Een bron die, eenmaal aangeboord, altijd en overal aanwezig is.

En daar gaan we in deze module aan werken! Aan werken? Jazeker! Het is namelijk geen gegeven, iets wat is of komt aanwaaien. Deze bron van geluk moeten we leren zien, aanboren en hanteren!

Maar dit is nog niet alles. Het mes van liefde snijdt namelijk aan twee kanten: Alleen zij die zichzelf kennen en liefhebben, kunnen met anderen een onvoorwaardelijke liefdevolle verbinding aangaan, een echte hartsverbinding, een zielsverbinding die diepe, diepe bevrediging schenkt.

Zelfliefde als voorwaarde voor evenwichtige, stabiele en bevredigende relaties met anderen. Je geeft jezelf niet meer weg, je verliest jezelf niet meer, laat niet meer over je heenlopen, probeert anderen niet meer te pleasen of juist te sturen. Oude, onevenwichtige relaties versterken juist het gevoel van leegte, nieuwe liefdevolle en evenwichtige relaties zijn vervullend en opbouwend.

De waarde van zelfkennis, de kracht van zelfwaardering en de magie van zelfliefde zorgen ervoor dat jouw leven vervuld raakt en dat jouw relaties diepe bevrediging gaan schenken. Een nieuw en gelukkig leven lacht je toe...

Accepteer jezelf zoals je bent

Alleen wie zichzelf liefheeft, kan anderen onvoorwaardelijk lief­hebben. Alleen wie zichzelf accepteert, kan anderen accepteren zoals ze zijn. Alleen zij die vrede met zichzelf sluiten, kunnen anderen oprecht de hand reiken. De basis van een liefdevolle en harmonieuze samenleving is dus zelfliefde, zelfacceptatie en zelfkennis. Zie het leven niet als een uitdaging om perfect te zijn, maar neem het zoals het is: een uitdaging om te groeien in wijsheid, kracht en liefde, een pad die je met vallen en opstaan aflegt in je leven.

Leg de lat niet te hoog, haak niet af als het even niet lukt, maar relativeer en lach. Humor helpt je te relativeren én humor is een uitlaatklep. Laat gaan die zooi, lachuh...

Zelfliefde begint voor de spiegel. Leer naar jezelf te kijken met een eerlijke blik, open en onbevangen. Verstop niets, wees eerlijk. Kijk naar je mooie kanten, kijk naar je minder mooie kanten, kijk naar je lelijke kanten. Kijk naar wie jij echt bent, vanbinnen en vanbuiten. 

Nobody is perfect

Niets en niemand is perfect. Die mooie vrouw op de foto? Achter al die dikke lagen make-up? Is dat mooi? Ook als ze uit bed stapt, als ze zit te poepen op de wc, als ze ouder wordt... Nog steeds mooi? Nog steeds overeenkomstig onze wrede en onhaalbare schoonheidsidealen. Laat je niet voor de gek houden, wees eerlijk, puur en naturel. Daarmee doe je jezelf een enorm plezier.

Dat geldt ook voor mannen die op steeds jongere leeftijd naar de sportschool gaan. Bang om zonder spierbundels niet aantrekkelijk gevonden te worden? Bang om buiten de boot te vallen? Een angst die bij elke oefening wordt gevoed. Waarop is jouw zelfvertrouwen gebaseerd, waarmee vul je jouw spieren? Met angst of met liefde? Het is fijn om je lichaam in te spannen, te trainen, om je spieren aan het werk te zetten. Heel gezond zelfs. Maar vraag je wel af waarom je het doet, met welke intentie. Wat wordt sterker bij het liften van al die kilo's: jouw schijnzekerheid of jouw zelfliefde?

Zelfliefde, gebaseerd op een realistisch en eerlijk beeld van je zelf. Daar gaat het om. Wie perfectie nastreeft, komt vroeg of laat ten val. Wie immer een geweldig beeld van zich naar buiten toe uitdraagt, valt vroeg of laat door de mand. Het is niet vol te houden. Hoeveel sterren zijn er wel niet die door het ijs gezakt, die het schijnbeeld van zichzelf niet langer konden volhouden, die misvormd, uitgeblust en depressief moesten afhaken... 

2. Hoe kun je jezelf liefhebben?

We kunnen onszelf liefhebben door het hart naar onszelf toe te openen. Ons hart dat vaak door vervelende gebeurtenissen is gesloten. Ooit werden we gekwetst. Om deze pijn niet meer te hoeven voelen, hebben we de poort van liefde, deels of geheel, gesloten. Als voelen zo naar kan zijn, dan willen we niet meer voelen. Bijna iedereen op aarde maakt dit mee. Maar als we niet meer bij ons gevoel durven komen, als we ons ervoor afsluiten, dan kunnen we ons ook niet meer verbinden. Dat is de tol die we ervoor betalen. Het leven wordt grijzer, killer, matter... met alle gevolgen van dien. Het grootste gevolg? We missen de bevrediging, de vervulling, de voldoening die ons intens gelukkig maakt.

We gaan krampachtig in het leven staan, ons op een onnatuurlijke manier gedragen, we gaan van anderen eisen dat ze ons gelukkig maken. We raken niet alleen zelf uit balans, ook onze relaties lijden eronder. Hoe doorbreken we deze spiraal? Willen we weer gelukkig worden, dan zullen we onze aandacht moeten richten op ons hart. Tantra kan hierbij helpen. Tantra als de sleutel van ons hart... 

Als je op zoek gaat naar jezelf, kan je beschuldigd worden van egoïsme, vaak door mensen die gaan inzien dat ze hun speelruimte met jou aan het verliezen zijn. Wie aan zichzelf werkt is geen egoïst. Je doet het niet om een ander te schaden, maar om jezelf de ruimte te geven die je nodig hebt om echt gelukkig te worden. Laat je dus niet beschuldigen en wegzetten, door niemand!

Welke drie grote blokkades moeten worden geslecht om tot je ware zelf te komen en jezelf weer lief te kunnen hebben? Ons ego, innerlijk kind en slachtofferschap!

2.1 Afscheid nemen van je ego

Perfectie, dé valkuil van nu. Succes, dé grote boosdoener van nu. Dit zijn typische producten van ons ego. Wie streeft naar volmaaktheid en superioriteit pompt zijn ego op, wie kan relativeren laat de lucht uit het ego ontsnappen. Wie de lucht laat ontsnappen schept automatisch ruimte voor de ziel, voor die wie we werkelijk zijn...

Wat is ons ego precies en waarom zouden we er afstand van moeten doen?

Ons ego is de zelfgecreëerde oplossing voor de leegte die we voelen. De leegte die ons bang maakt, waardoor we controle willen. Ons ego sluit het onbekende zoveel mogelijk uit en treedt niet graag van de gebaande paden af. Ons ego laat niets aan het lot over en houdt graag alles in eigen hand. Ons ego zweept ons op, laat flink ons best doen om andermans waardering te krijgen, elke keer weer. Ons ego is zelfs in staat om anderen uit te schakelen als ze ons voor de voeten lopen.

Het ego is een overlevingsmechanisme, puur gebaseerd op angst en controle, op strijd en de wil om te winnen. De wereld waarin wij leven is een gezamenlijk bouwsel van ons ego. Vandaar het leed, de vernietiging, de strijd en de tegenstellingen. Willen we een positieve draai geven aan ons eigen leven en het leven op aarde, dan zullen we de invloed van ons ego moeten terugdringen. Dat doen we niet door de strijd aan te gaan, maar door.... de leegte in ons te vullen. Hiermee nemen we de voedingsbodem van ons zelfzuchtige gedrag weg. 

2.2 Helen van je innerlijk kind

Oefening

Een onderwerp dat niet mag ontbreken in een les over zelfliefde is het innerlijk kind. Wat is dit? Het kind dat wij ooit waren in onze jonge jaren zit nog steeds in ons. Het is niet weg. Het kind dat met grote ogen vol verwondering de wereld inkeek, dat openstond voor het leven, dat open en eerlijk was, frank en vrij...

Wat is er van hem/haar geworden? Hoe zit het erbij na al die jaren, na al die ervaringen? Is het nog steeds blij? Kan het zich immer nog verwonderen? Staat hij nog steeds open voor dat wat is en komt? Voelt hij/zij zich gezien, serieus genomen?

Het innerlijk kind, jouw oorspronkelijke zelf, zit in jouw buik. Leg je handen op je buik en stuur hem liefde. Laat weten dat je hem serieus neemt. Dat je rekening met hem houdt. Dat hij er ook helemaal mag zijn.

Straalt jouw oorspronkelijke zelf niet, dan is er werk aan de winkel. Jouw volwassen ik is verantwoordelijk voor hoe het kind zich voelt. Voel wat er mis is. Waar heeft het behoefte aan? Neem de tijd, de antwoorden komen vanzelf. Je voelt het, je weet het!

Sluit je ogen en probeer een beeld van jouw innerlijk kind te visualiseren. Hoe zit hij/zij erbij? Happy of niet?

2.3 Afstand doen van slachtofferrol

Het leven is een leerschool. Een grote ervaringsreis, om wijzer, krachtiger en liefdevoller te worden. Dus ook het leven op aarde. Geen gemakkelijke leerschool, gezien het leed van onszelf en om ons heen. Kunnen we hieraan een eind maken? Kunnen we het leed stoppen?

Aan de ene kant niet, het is onze leerstof, we zullen er doorheen moeten. Dankzij de intense gevoelservaringen kunnen we grote stappen zetten in ons groeiproces. Aan de andere kant kunnen we er wel een halt aan toeroepen. Op een bepaald moment zit deze zware leerfase erop, hebben we genoeg emotionele uitdagingen gehad.

Hoe kan je het levenswiel op aarde stopzetten? Door alles wat wij je in deze cursus aanreiken, met één grote aanvulling: slachtofferrol. Wie zichzelf zielig vindt, blijft vastzitten in het wiel van leed. Wie zichzelf ziet als slachtoffer, geraakt niet uit de penarie. Je geeft namelijk de kans om uit die situatie te komen uit handen. Je zit bij de pakken neer, in plaats van je verantwoordelijkheid te nemen om bepaalde onplezierige situaties op te lossen. Neem je verantwoordelijkheid, alleen jij kan jouw leven echt veranderen.

Slachtofferschap leidt tot een status quo of tot verslechtering, nooit en te nimmer tot een verbetering! Stop met jezelf zielig te vinden en ga aan de slag. Alleen zo word je wijzer, krachtiger en liefdevoller, alleen zo wordt het leven aangenamer. 

3. Leren omgaan met jezelf

Op ieder potje past een dekseltje, maar wat als het dekseltje niet te vinden is. Veel mensen worden thans uitgedaagd om te leren omgaan met zichzelf, zonder een vaste partner. Of het is een bewuste keuze, of een geschikte partner ontbreekt simpelweg. Bleven we vroeger bij elkaar, ook als de vlinders gevlogen waren en de liefde over was, vandaag de dag beëindigen we sneller een relatie die niet langer gelukkig maakt. Ondanks het enorme aanbod aan koppelmogelijkheden, denk aan alle datingsites, vindt lang niet iedereen een geschikte partner. Velen haken zelfs teleurgesteld af. We zullen het kennelijk met onszelf moeten rooien, voor een korte of lange duur. Hoe doen we dat?

Wie een vrijgezellenbestaan niet kan accepteren en blijft zoeken, kan behoorlijk wanhopig raken. Een gemoedstoestand die verre van fijn is. Een zwaar gevoel dat kan doorgroeien tot een stadium waarin het jou overneemt... We krijgen klanten in de praktijk die dagelijks actief zijn op datingsites. Dwangmatig gedrag dus.

Dit moet je zien te voorkomen. Puur uit lijfsbehoud. Dat kan maar op één manier: acceptatie. Je hoeft niet te aanvaarden dat het er nooit is, maar nu in ieder geval niet. Het betekent niet dat je de deur moet sluiten, maar wel op een kier moet zetten. Accepteer dat er nu geen geschikt persoon naar binnen wandelt.

Een uitdaging

Je staat voor een uitdaging, een fase van ontwikkeling. Vraag jezelf het volgende af: heb ik liever wie dan ook of wacht ik op een geschikt iemand? Kan ik me erbij neerleggen of vlucht ik ervoor weg? En waarom eigenlijk? Waarom kan ik niet alleen zijn? Wat is het probleem... Maak het duidelijk voor jezelf. Ga de confrontatie aan met deze essentiële vraag. Kan je niet zonder een ander bestaan, waarom niet? Voel je jezelf buitengesloten, waarom eigenlijk? Wat mis je als er geen partner is? Waarin schiet het leven te kort?

Wie van zichzelf leert houden, neemt geen genoegen meer met wie dan ook. Je bent bereid te wachten op een geschikte partner, op iemand die echt bij jou past, jou dat kan geven waar je werkelijk naar verlangt. En als die man of vrouw er niet is, dan is het ook oké. De leegte in jezelf, het nare gevoel vanbinnen, is namelijk opgevuld: met de liefde voor jezelf...

Het is niet zo dat het 'goed' is om een relatie hebben en 'fout' om geen relatie te hebben. 

Dit betekent geenzins dat het niet moeilijk is bij tijd en wijle. We maken het niet mooier dan het is. We blijven sociale wezens... 

Wat kan je doen om deze periode tot een waardevolle ervaring te maken? 

Gebruik de tijd om jezelf te leren kennen en van jezelf te leren houden. Maak voor jezelf duidelijk wat je verlangt en waarom. Maak inzichtelijk welke eigenschappen van een partner beter bij jou passen en welke niet. Waar neem je absoluut geen genoegen mee, en waar vallen eventueel compromissen over te sluiten? Deze belangrijke vragen zijn makkelijker te beantwoorden naarmate je jezelf beter leert kennen.  

Blijf actief, maar accepteer wat is

Neem ook het heft in eigen hand. Maak van de tijd die jou gegeven is een bijzondere tijd. Wacht niet langer tot de prins op het witte paard langskomt, maar geef jezelf dat waar je naar verlangt. Kom in beweging. Bijvoorbeeld als je de behoefte voelt aan een tedere aanraking en liefdevolle intimiteit. Hiervoor hoef je geen partner te hebben. Er zijn mensen die dit heel goed kunnen, die er bedreven in zijn, die veel ervaring hebben, die het misschien beter in de vingers hebben dan een gemiddelde partner... Koppel aanraking los van een partner en geniet!

Zoek hulp. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Vraag mensen jou te helpen. Met het ophangen van een schilderij, met het plakken van een lekke band, met het winter klaarmaken van de tuin, met het vastnaaien van een gescheurd kledingstuk, met het delen van een teder moment. Voel je niet bezwaard, vind het niet gek. Wees niet boos of teleurgesteld als het antwoord nee is. Dat kan, dat mag. Maar vraag... Er zijn veel mensen die blij zijn als ze iets voor een ander kunnen doen. In ruil voor een etentje, of wat dan ook.


Het accepteren van een eenzamere fase in je leven, hoeft niet te betekenen dat je alle pogingen om in contact te komen met leuke mensen op nul zet. Blijf actief, maar met mate. Handel niet vanuit frustratie of verslaving, maar omdat je het leuk vindt. Alleen als het echt goed voelt, alleen dan als je jezelf goed voelt.

Zoek geen relatie, dat maakt het contact zwaar en gecompliceerder dan nodig. Zoek een aardige vriend of vriendin om iets leuks mee te doen. Dat geeft lucht, dat geeft ruimte. Fixeer niet teveel, maar laat het zijn. Niet goed is ook goed. Elke ervaring is waardevol, in elk contact zit iets leerzaams. 

Quality time

Neem ook tijd voor jezelf. Zoek niet altijd afleiding in de buitenwereld, investeer niet altijd in andere mensen en andere dingen, maar breng meer tijd alleen door. Leer jezelf kennen en onderzoek je behoeftes en passies. Wat heb je echt nodig, waar word je echt enthousiast van? Geef het jezelf, gun het jezelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van je behoeftes, niemand anders.

Wie investeert in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling is NIET egoïstisch bezig. De liefdevolle aandacht die je aan jezelf geeft, resulteert uiteindelijk in liefdevollere relaties met anderen.   

Kom uiteindelijk tot de volgende inzichten:

  • Je bent iemand (somebody), ook zonder partner
  • Het leven is fijn, ook zonder vaste partner
  • Je hebt geen partner nodig om gelukkig te zijn

Wie deze inzichten tot in zijn of haar grote teen voelt, opent de deur naar een nieuwe fase in het leven. Een fase waarin je je misschien weer kunt verbinden met een ander of met anderen, in alle vrijheid en in alle gelijkwaardigheid! Een verbinding die bestaat zolang het goed voelt. Een verbinding op punten die overeenkomen, waar je beiden veel plezier aan beleeft. Met de één ga je naar het museum, met de ander eet je een beschuitje ;)

Dit zijn relaties in de nieuwe tijd, een tijd die zal aanbreken. Een tijd waarin we afhankelijkheid hebben ingeruild voor onafhankelijkheid. Een tijd waarin we in evenwicht zijn, in onszelf en met elkaar. Een tijd waarop je nu wordt voorbereid! 

4. De 10 geboden voor Zelfliefde

Liefde is alles. Liefde begint bij jezelf, met liefde voor jezelf. Iets wat je niet bezit kun je niet weggeven. Zelfliefde is niet hetzelfde als egoïsme. Liefde voor jezelf is uitdragen dat jij evenveel waarde toevoegt aan deze wereld als een ander.

1. Ik ben die ik ben
Met dit lichaam en deze geest moet ik het doen.
Dit is alles wat ik heb. Ik kan niet meer ruilen.
Dit is blijkbaar precies zoals ik moet zijn; zonder mij,
zoals ik op dit moment ben, was de schepping niet volledig.
Ik houd op mezelf verwijten te maken voor dingen die ik (nog) niet kan.

2. Ik hoef niet perfect te zijn
Ik hoef niet te kunnen wat ik niet kan.
Perfectie is stilstand en stilstand is dood.
Ik leef dus ik maak fouten.
Ik mag ook fouten maken. Van fouten leer ik.
Sterker nog: ik ben perfect, juist omdat ik de fouten maak die
ik maak! Zo houd ik de evolutie op gang.

3. Ik krijg precies wat ik nodig heb
Alles helpt mij om mijn opdracht op aarde te vervullen - ook
de tegenslagen en de ziekte, de vijanden en de ruzies, de
verloren liefdes en de gebroken harten.
Als ik dat nu niet zie, zal ik het later wel zien.
Ik besef bij elk moeilijk moment, dat alles nog veel erger had kunnen zijn.

4. Ik hoef alleen maar volstrekt eerlijk naar mezelf te zijn
Soms moet ik selectief met de waarheid omgaan.
Totale eerlijkheid naar andere mensen is niet altijd
liefdevol, integendeel.
En soms moet ik mezelf beschermen, dat is nu eenmaal zo in deze wereld.
Als ik maar niet lieg tegen mezelf; als ik maar weet wat ik doe en waarom.

5. Ik kan het nooit de hele wereld naar de zin maken
Wat de een goed vindt, vindt de ander waardeloos.
Er zal altijd iemand zijn die mij bekritiseert; er zal altijd iemand zijn die mij bewondert.
Ik moet maar gewoon doen wat ik voel dat ik moet doen.

6. Ik houd mijn aandacht in het Nu
Oude koeien horen in de sloot.
Alles is gebeurd omdat het moest gebeuren, het heeft geen zin er over te piekeren.
Ook vage fantasieën over de toekomst verspillen energie.
Nu is verreweg het boeiendste, interessantste moment van mijn leven,
want alleen Nu gebeurt er echt, in vlees en bloed, wat er gebeurt!
Gebruik maken van mijn geheugen en het opdiepen van nuttige herinneringen mag, maar ik ga niet zeuren.

7. Ik houd mijn aandacht hier
Hier is mijn lichaam, dus hier ben ik.
Hier is de belangrijkste plek op aarde!
Alleen hier kan ik werkelijk zien, ruiken, horen, voelen, proeven - hier klopt mijn hart,
hier haal ik adem, hier voel ik mijn spieren onder mijn vel.
Ik ga niet zweven, geen twee dingen tegelijk doen met mijn geest, want dan doe ik er minstens eentje half.
Ik ga me niet nodeloos druk maken over de eventuele gevoelens en gedachten van andere mensen over mij.
Ik ben hier.

8. Iedereen mag van mij genieten op zijn/haar eigen wijze
Ik ben hier nodig. Anderen leren van mij, ik leer van anderen.
Maar hoe, dat weet ik niet altijd en dat hoef ik ook niet te weten.
Ik laat iedereen zijn/haar oordeel over mij; positief of negatief.
Ik mag genieten van complimenten.
Ik kan ook kritiek incasseren.
En ik hoef niet elk beeld van een ander over mij te corrigeren.

9. Ik hoef niet bang te zijn
Ik houd mijn angsten kritisch tegen het licht.
Lijdt een mens niet het meest onder het lijden dat hij vreest?
Ik wacht rustig af en ik bereid me voor,
maar ik ga niet fantaseren over alle vreselijke dingen die eventueel ooit zouden kunnen gebeuren.
Dat vind ik zonde van de tijd. We zien wel!
Als alles goed gaat, heb ik gelukkig niet vergeefs geleden.
En als er wel iets akeligs gebeurt, heb ik ten minste niet vooraf geleden.

10. Ik houd ontzettend veel van mezelf
Daarom kan ik ook van andere mensen houden.
Net zoals ik houd van dieren, planten, bomen, rotsen.
En alles houdt van mij.
De stoel waarop ik zit, houdt van mij.
Het tijdschrift dat ik in mijn handen heb, houdt van mij.
De zon bemint mij, de maan ook.

Alles is Liefde en ik ben een kostbaar liefdevol deeltje in het oneindige Heelal.

Tekst die Charlie Chaplin schreef op zijn 70e verjaardag op 16 april 1959

Toen ik van me Zelf ging houden

"Toen ik van mezelf begon te houden,...
zag ik in dat mijn onrust en emotioneel lijden signalen zijn,
dat ik niet leef in harmonie met mezelf.
Nu weet ik: dat is AUTHENTICITEIT.

Toen ik van mezelf begon te houden,
begreep ik hoeveel ik iemand kan kwetsen
als ik plotseling verlangens opdring
zelfs als ik wist dat de tijd er niet rijp
voor was en de ander er niet klaar voor was
zelfs als ík die ander was.
Nu weet ik: dat is RESPECT.

Toen ik van mezelf begon te houden,
verlangde ik niet langer naar een ander leven
en zag ik dat alles in de wereld om me heen
een uitnodiging is om me te ontwikkelen.
Nu weet ik: dat is GROEI.

Toen ik van mezelf begon te houden,
begreep ik dat ik altijd op het juiste moment op de juiste plek ben
en dat alles gebeurt op precies het juiste moment.
Ik kan dus rustig zijn.
Nu weet ik: dat is ZELFVERTROUWEN.

Toen ik van mezelf begon te houden,
stopte ik om elke minuut te vullen en
plannen voor de toekomst te maken.
Nu doe ik alleen dat waar ik blij van word
waar ik van houd en wat mijn hart laat zingen
op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo.
Nu weet ik: dat is EENVOUD.

Toen ik van mezelf begon te houden,
heb ik me bevrijd van alles wat niet goed voor me was:
voeding, mensen, spullen, situaties
en alles wat aan me trok, wat me weg leidde van mezelf.
Eerst noemde ik het 'gezond egoïsme'.
Nu weet ik: dat is LIEFDE VOOR JEZELF.

Toen ik van mezelf begon te houden 
stopte ik met steeds mijn gelijk willen halen
en sindsdien merk ik steeds vaker
dat niets zwart of wit is.
Nu weet ik: dat is BESCHEIDENHEID.

Toen ik van mezelf begon te houden
wilde ik niet langer in het verleden leven en me geen zorgen
meer maken over de toekomst.
Nu leef ik alleen in het moment
in het hier en nu, waarin alles gebeurt.
En ik noem dat: ZIJN.

Toen ik van mezelf begon te houden
zag ik in dat mijn gedachten met me aan de haal kunnen gaan
en me een naar gevoel kunnen geven.
Maar toen ik mijn hart liet spreken, werd mijn geest een waardevolle bondgenoot.
Nu noem ik deze verbinding: de WIJSHEID VAN HET HART.

Wanneer we van onszelf gaan houden
hoeven we niet langer bang te zijn voor confrontaties
met onszelf of met anderen.
Zelfs sterren botsen weleens
en daaruit worden weer nieuwe werelden geboren.
Nu weet ik: dat is LEVEN!"

~ Charlie Chaplin ~

Tot slot

Zelfliefde, zelfliefde, zelfliefde.... pffff... Moet dat? Kan ik niet gewoon lief zijn voor anderen en lief gevonden worden door anderen? Het antwoord daarop is een duidelijk Nee! De sleutel tot een gelukkig leven is dat je houdt van jezelf. Dit is een voorwaarde en de basis waarop jouw hele zijn en bestaan rust.

Wil jij een liefdevolle en stabiele relatie opbouwen met anderen en een gelijkwaardige liefdesrelatie hebben met een (nieuwe) partner, dan zal je eerst van jezelf moeten (leren) houden. Onderstaande oefeningen en Activaties kunnen je daarbij helpen...

Oefeningen & Activaties

Activaties

Een Activatie is een energietransmissie (MP3) met stilte, waarin de specifieke transmissie energetisch is vastgelegd. Een Activatie is eenvoudig af te spelen op je computer, telefoon of tablet. Weet: je hoort niets, het gaat om de energie. Het begint met een belletje en eindigt ook weer met een belletje en duurt ongeveer 10 minuten.