Module 2

De MAGIE van het hart

1. Wat is liefde?
2. Liefde durven voelen
3. Compassie
4. Je hart openen met Tantra
5. Het helen van je hart 
6. De kracht van het hart (+seksmagie)

Oefeningen & Activaties

Jouw hart werkt als een magneet. Als je jouw hart opent, laat je de liefde vrij. Liefde die, vroeg of laat, als een boemerang naar je terugkeert. Je ontmoet liefde op jouw weg. Want wie goed doet, goed ontmoet. Wie liefde zaait, zal liefde oogsten. Vergeet dat niet!

Het openen van je hart is te trainen. De kracht van jouw hart kan duizendvoudig toenemen, wanneer je er bewust mee leert omgaan, als je bewust liefde leert uitzenden. Heel de blokkades in jezelf, de obstakels die de kracht van jouw hart in de weg staan. Hoe lichter, hoe liefdevoller, hoe sterker de magnetische werking van het hart. De weg omhoog, van lijden naar vieren, is een weg geplaveid met stenen der liefde. In deze module begeleiden we jou op deze weg...

1. Wat is liefde

De liefde. Daar draait het uiteindelijk om. Voor jezelf, voor anderen, voor de aarde, de hemel, voor al wat is en leeft. Liefde die je niet met de knip van de vinger krijgt, liefde die je niet kunt afdwingen. Het is het product van jouw levensstijl, van de manier waarop jij in het leven staat, van jouw unieke handel en wandel. Open jouw hart en betreed het land der liefde, daar waar warme gevoelens de boventoon voeren en kille beredeneringen de ondertoon. 

Zie jezelf als een vat. Hoe meer ruimte er wordt ingenomen door negatieve gedachten, hoe minder ruimte er overblijft voor positieve gedachten. Hoe meer negatieve gevoelens er zijn, hoe minder ruimte er is voor de liefde. Liefde vult de leegte die overblijft na het proces van heling, na de opschoning. Vraag niet om liefde, eis het niet op, smeek er niet om, maar ga met jezelf aan de slag. Boor de eeuwige bron in jezelf aan en schep ruimte in jezelf. Er gaat een wereld voor je open, een wonderbaarlijke wereld zelfs...

Maar wat is liefde nu precies?

Allereerst, wat verstaan wij níet onder liefde?

 • altijd zacht en aardig zijn
 • alles met de mantel der liefde bedekken, alles goed praten
 • jezelf opofferen of verschuilen achter de rug van anderen
 • de schone schijn ophouden, toneelspelen
 • de lieve vrede bewaren, de confrontatie uit de weg gaan

Wat is liefde dan wél volgens ons?

 • open zijn en zonder (voor)oordeel anderen tegemoet treden
 • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven
 • boven jezelf en je eigenbelang uitstijgen
 • je verbonden voelen met anderen
 • anderen ruimte geven zichzelf te zijn
 • elkaar vertrouwen schenken
 • nieuwsgierig zijn, elkaar ontmoeten en verschillen accepteren

Liefde is onbaatzuchtig geven en grenzeloos ontvangen. Liefde moet stromen en wel twee kanten op. Open je hart en ontvang liefde, open je hart en geef liefde.

2. Liefde durven voelen

Voelen van liefde is heel gewoon. Iedereen kent het. Het bloeit als vanzelf op in aangenaam contact met andere mensen. Maar ook met schattige dieren, mooie planten en noem maar op. Als er bijvoorbeeld sprake is van bewondering en herkenning. Maar uiting geven aan de gevoelde genegenheid is een ander verhaal. Dan kan je zomaar blokkeren. Hoe komt dit?

Kinderen geven automatisch uiting aan de liefde die zij voelen voor hun omgeving. Schaamteloos en ongeremd. Daarom is het fijn om in hun gezelschap te zijn. Lekker genieten van hun ongecompliceerde, eerlijke en authentieke aanwezigheid.

Als je ouder wordt gaat het (in meer of mindere mate) mis. Je verliest je onschuld en spontaniteit. Je durft de opborrelende warmte niet langer spontaan te uiten, bang om bekritiseerd en gecorrigeerd te worden. Je raakt hopeloos verkrampt. Los van de pubertijd, waarin onzekere gevoelens meer dan normaal zijn, is verkramping een cultuurverschijnsel. Onze cultuur, de wijze waarop we met elkaar omgaan, is er schuldig aan. Willen we uit de kramp schieten, dan zullen we uiting moeten geven aan onze liefde voor elkaar.  

Voelen...

Liefde is geen ingewikkeld denkconcept maar een zuiver gevoel. Je bedenkt het niet, je voelt het. De liefde bedrijf je niet met je hoofd, maar met jouw hart. Niet louter met je geslachtsorgaan maar met je hele lijf. Daarmee is de liefde ook ongrijpbaar. Op het denken zit, tot op bepaalde hoogte, controle en sturing. Je kunt zelf bepalen waar wel en niet aan te denken en hoe erover te denken. De meeste knoppen in het hoofd kun je bewust aan- en uitzetten.

Op het gevoel zit weinig sturing. Gevoelens zijn er, te pas en te onpas. Ze borrelen op als gasbelletjes. De controle erop ontbreekt vaak. Dit is ook de reden waarom velen er moeite mee hebben. Ze hebben geen probleem met de liefde, graag zelfs, maar wel met hun gevoelens, OMG, wat nu weer...

Wie uiting wil geven aan liefde, moet dus kunnen voelen. Dat is een absolute voorwaarde! En daar gaat het mank.

Wie durft te voelen, niet een beetje maar voor 100%?
Wie durft te vertrouwen op zijn of haar gevoel?
Wie durft keuzes te maken puur op gevoel?

Ook keuzes waar grote consequenties aan vastzitten. Met het aangaan van een relatie, het afsluiten van een hypotheek, het opzeggen van een baan? Wie durft? Een minderheid, vrezen wij.

Voelen is de grote onbekende in ons leven. Waarom eigenlijk? Waarom leven wij eigenlijk in een cultuur met een hoge dosis gevoelsarmoede? We leren het niet! Zeker niet op school, waar we de meeste tijd vertoeven in onze vormingsjaren. We leren ons hoofd te gebruiken, niet onze buik, de zetel van gevoelens. Wie kan nadenken, krijgt inzicht in de rekensom en komt met het juiste antwoord. Wie kan voelen, zal de som niet kunnen oplossen. Persoon A stoomt door, persoon B haakt af.

Kan jij een leraar bedenken die zijn of haar gevoelens kon tonen tijdens de les, die daar iets zinnigs over kon zeggen, die zich er niet voor schaamde? Leraren zijn vaak mensen die goed kunnen leren en dus kunnen nadenken. Voelen is een echt andere tak van sport. En wat te denken van onze ouders. Degenen met ouders die gevoelens niet onder stoelen of banken schuiven, hebben het goede voorbeeld gekregen en dus geluk gehad.

Maar er is nog een grote reden waarom het hoofd wordt verkozen boven het gevoel: angst. Wie voelt, komt geheid angst tegen. Dit vinden wij mensen, zacht gezegd, onprettig. Liever zoek je dekking in de veilige ruimte tussen de oren, daar waar je zelf aan de knoppen zit, dan af te dalen in de donkere, onbekende spelonken van je wezen, daar waar je bent overgeleverd aan jouw eigen grillen.

Klopt dit wel, of houden we onszelf voor de gek? Is het hoofd wel de veilige plek, vanwaaruit je jouw leven kunt plannen en organiseren? Vanwaaruit je jouw doelen kunt overzien én de weg ernaartoe? Vanwaaruit je valkuilen kunt zien en daarmee kunt omzeilen? Of is de veronderstelde veiligheid niet meer dan schijnveiligheid, een illusie?

Wat zie je als je kritisch naar de werking van het hoofd kijkt? Naast geheugencapaciteit en een bepaald intelligentieniveau, ook doemdenken. Het piekerend hoofd is namelijk meester in het bedenken van angstscenario's. Wat als dit, wat als dat...

Je ziet ook dat het denken beperkt is. Je weet simpelweg niet alles, je kan niet alles weten. Het alles is namelijk te groot en teveel om te bevatten, zeker als je maar een gedeelte van jouw hersencapaciteit gebruikt.

Kanttekening

Ons denken is voorgeprogrammeerd. Onze reacties zijn daarom standaardreacties gebaseerd op overtuigingen, op dat wat wij denken te zien. Je leven vormgeven op basis van selectieve waarneming en vooringenomen overtuigingen is niet meer dan jezelf voor de gek houden. Toch?

Denken is niet slecht, maar wel beperkt. Het is maar een deel van jezelf. Wie optimaal wil leven, wie geheel en al gelukkig wil zijn -en dat wil de perfecte minnaar- moet zowel kunnen denken als voelen. De uitdaging in deze? De twee aspecten van jezelf op één lijn brengen. Soms denken, soms voelen. Of beter gezegd, eerst voelen, dan denken en dan handelen. Wat houdt je bezig, wat vind je ervan en dan bewust keuzes maken.

De herwaardering van het gevoel is niet zomaar iets, het kan een enorme omslag betekenen. Van ongelukkig naar gelukkig. Van mens én samenleving. Een liefdevolle tantrasessie is bij uitstek het middel om je hart te laten opengaan en weer bij je gevoel te komen. 

3. Compassie

Hoe om te gaan met elkaar

Liefde... betekent dat dat we altijd lief en aardig moeten zijn? Altijd begrip tonen? Moet ik anderen continu liefdevolle blikken toewerpen, moet ik alles met de mantel der liefde bedekken, mezelf weg­geven, mezelf opofferen misschien? Nee, dit is geen liefde. Liefde is leven zonder oordeel, liefde is elkaar recht in de ogen kijken en de waarheid spreken. Niet om de ander op te hemelen ten koste van jezelf, niet om de ander onder de duim te houden ten faveure van jezelf.

Wees open en eerlijk, vertel elkaar de waarheid. Je mag je rust pakken als dat nodig is. Je afzijdig houden als dat goed voelt. Maar zodra je in contact komt met anderen, dan graag wel je beste beentje voorzetten. Altijd open, eerlijk, respectvol en met positieve intenties. Contact maken en onderhouden op een manier waar beiden iets aan hebben, waar beiden een fijn gevoel aan overhouden, op een opbouwende manier. Natuurlijk zal dit niet altijd lukken. Er is soms ook wat uit te werken... 

Voor een fijne omgang met elkaar, moet je je trainen in compassie, in een gevoel van medeleven. En medeleven begint met empathie, met invoelen in de ander. Aanvoelen wat erin de ander omgaat, om de ander te begrijpen en te kunnen helpen. Dit zorgt voor een goede relatie. Niet bij voorbaat conclusies trekken op basis van vooroordelen, maar open en nieuwsgierig zijn. Laat maar komen. Niet reageren op basis van slechte ervaringen in het verleden, maar iemand nog een kans geven. Goed luisteren naar de woorden, goed invoelen op de energie. Waar zit de ander mee, wat is het punt dat de ander wil maken? Wat is de ware intentie, de bedoeling, die vaak schuilgaat achter het gedrag en de woorden?

Is dat niet duidelijk, vraag er dan naar. Vraag door, maak het concreet, tastbaar, begrijpelijk. Wijs niet direct af, maar toon begrip, wees open. Ook al kan je of wil je er geen gehoor aangeven, dat hoeft ook niet. Daar gaat het niet om. Maar wel graag duidelijk maken dat je de ander begrijpt. Geen medelijden, maar medeleven.

Medelijden is een bevestiging van het lijden, waardoor de emotie niet oplost maar wordt versterkt. Invoelen en medeleven verzacht de ander, nemen de kou uit de lucht. Begrip tonen smeert elke vastgelopen relatie! Wiens hart openstaat kan makkelijker invoelen en meeleven! 

Zeg ook eerlijk als je de ander niet kan of wil helpen. Verwijs hem zo mogelijk door naar anderen. We zijn allemaal mens, wandelend en struikelend op het pad van bewustwording. Misschien zien we er aan de buitenkant anders uit, spreken we een andere taal, bereiden we ons eten anders, maar vanbinnen zijn we hetzelfde, reageren we op dezelfde manier.

Er is in de kern geen verschil met een ander, geen énkel verschil. Wij zijn één en dezelfde. Wij allen zijn druppels in dezelfde oceaan. Wie zich dit realiseert, leeft in liefde, voelt de eenheid en vertoont constructief gedrag!

De twee kanten van de liefdesmedaille

De liefdesmedaille heeft altijd twee kanten: de vaste kant en de losse kant. Liefde is vasthouden én loslaten, ruimte innemen en ruimte bieden, ontmoeten én afscheid nemen. De vaste kant kennen we nu uitentreuren, de losse kant wacht om ontdekt te worden.

Kijk je goed, dan zie je nog twee kanten. Op de ene staat 'ik' en op de andere 'jij'. Wie zichzelf niet liefheeft, kan een ander niet onvoorwaardelijk liefhebben. Wie niet vrede met zichzelf sluit, kan niet in harmonie met een ander leven. Zo simpel is het.

Een hartverwarmende relatie begint dus bij jezelf. Een goede relatietherapie ook. Want alleen met mooie, evenwichtige blokken kun je een solide bouwwerk maken.  

Kanttekening

Tijd voor een kanttekening. Leven in liefde, met jezelf en anderen, wil niet zeggen dat er nooit meer vervelende dingen zullen plaats­vinden. Die blijven jouw pad kruisen, vroeg of laat. Afscheid nemen hoort bij het leven, net als ontmoeten. Loslaten is ook een kant van de liefdesmedaille, net als verbinden. Niet om je te pesten of te straffen, maar om jou de kans te geven in beweging te komen en verder te groeien. Om jou de mogelijkheid te geven een oud boek te sluiten en een nieuw boek te openen.

De spanning blijft ook, want door spanning kun je je ontwikkelen. Tegenstand ook, want dat maakt jou uiteindelijk krachtiger. Maar dankzij de liefde in en om je heen, zullen de effecten minder pijnlijk en desastreus zijn dan in het verleden en zal het leerproces sneller en soepeler verlopen dan je gewend bent. Ook zullen ze doorgaans leuker en wonderbaarlijker zijn. Maar uitdagingen komen en gaan altijd!

Vraag: Noem een grote uitdaging waar je momenteel voor staat in je leven. Beschrijf de uitdaging met liefde en zonder liefde. Wat is het verschil? Wat voelt fijner aan? 

Wees je bewust van je hart

Het helpt als je je bewust bent van jouw hart. Ga na of jouw hart openstaat. Zorg dat de liefde stroomt als je naar een vergadering gaat, als je een lastig gesprek moet voeren, als je thuis op de bank zit of de deur uit wandelt. De energie helpt, echt waar. Het zorgt voor de juiste setting. Misschien is de uitkomst niet altijd bevredigend, bereik je niet direct jouw doel, maar het is goed zoals het is, voor nu. Geef het tijd, geef het nog een kans. Is het echt zo belangrijk? Haal ook hier de druk van de ketel, laat de energie haar werk doen, laat het rijpen. Dat scheelt een hoop frustratie en overbodige inspanning. En wat levert het op? In ieder geval betere relaties!

Vraag aan jou: Staat jouw hart open? Wanneer wel, wanneer niet? Wat is het verschil? 

Als je hart opengaat, komt de liefde vrij. Als je stopt met oordelen, zal de liefde zich gaan verspreiden. Naar geliefden toe, naar vrienden toe, naar kennissen toe, naar iedereen toe. Gevraagd en ongevraagd, de liefdesenergie doet haar werk. Vertrouw daarop!

4. Je hart openen met Tantra

Tantra is de poort naar een groter bewustzijn, een liefdevolle beleving van intimiteit en seksualiteit en een sterker gevoel van verbondenheid. Tantra... de weg naar een gelukkiger leven...

We hebben Tantra niet met de paplepel ingegeven gekregen, dus zullen we het onszelf moeten aanleren. Daar ben je nooit te oud voor. Iedereen kan het leren, iedereen kan er zijn of haar voordeel mee doen. Op je eigen manier, in je eigen tempo. Als je maar de eerste stap zet, in beweging komt, als je maar aan de slag gaat met jezelf en jouw leven.

Even los van alle technieken die je kunnen helpen binnen de Tantra; er is maar één kerntechniek en die is: je hart openen. Wie zijn hart opent en de liefde laat stromen, leert het geheim van een groot en betekenisvol leven kennen. Wie zijn hart sluit of gesloten houdt, wie in zijn hoofd blijft zitten (denken in plaats van voelen), zal de zoete vruchten nooit en te nimmer kunnen plukken. Het hart speelt een cruciale rol. Liefde is de sleutel tot verbinding. Alleen liefde kan de poort naar een groter bewustzijn en gevoel van verbondenheid openen, alleen liefde.

Dus spreek de intentie uit in liefde te leven. Doe het, meen het, schreeuw het uit, luid of diep van binnen. Ik wil liefde! Geven en nemen! Groot en klein! Ik ben liefde, alles is liefde!

Tantra leert je de kracht van kwetsbaarheid 

In ons leven is ons hart door vervelende gebeurtenissen beschadigd geraakt en heeft zich gesloten. Tantra is bij uitstek het middel om bevroren stukken in jezelf te ontdooien en te helen. De sleutel om het hart te ontzegelen en de liefde alle ruimte te geven. Tantra geeft je namelijk het vertrouwen terug, vertrouwen dat ooit ernstig geschaad was. Vertrouwen in jezelf, in de ander, in de mensheid, in het leven, in God. Je kan aan jezelf gaan twijfelen na een pijnlijke gebeurtenis, je kan na de zoveelste teleurstelling zelfs aan het leven gaan twijfelen. Wat heeft het allemaal voor zin...

Liefdevol contact, een fijn gesprek, een welgemeende aanraking, een knipoog, kan het tij doen keren. Langzaam kan het vertrouwen terugkeren, met alle positieve gevolgen van dien...

Hoe kan vertrouwen terugkeren?
Hoe kan je dit proces stimuleren? Door je kwetsbaar op te stellen! Dat is de voorwaarde. Mensen die verharden, verstoppen hun kwetsbaarheid. Zij willen zich niet meer laten raken, dus sluiten zij hun hart. De kraag van de jas wordt hoog opgetrokken, het gezicht wordt afgewend. Jezelf verstoppen, veiligheid zoeken. De tol die je betaalt voor deze 'veiligheid' is het verdwijnen van de warmte uit je leven. Warmte die zorgt voor voldoening, bevrediging en geluk. Warmte die je voelt in de verbinding met jezelf, anderen en het leven. 

Toon je kwetsbaarheid aan hen die begrip voor jou opbrengen, aan hen die het beste met je voor hebben. Als dit lukt, laat dan ook je kwetsbaarheid eens zien aan mensen die verder van je afstaan, zelfs aan mensen die bekend staan om hun hardheid. 

Praat over twijfels, toon je onzekerheid, benoem je minpunten... Wees gewoon jezelf, helemaal jezelf en toon niet altijd en overal een perfect beeld van jezelf. Dit toneelspelen houd je niet vol. Dit maakt juist onzeker en ontevreden. 

Liefdevol communiceren

Deel je vragen met anderen, je twijfels, jouw onzekerheden. Vraag om hulp, om advies, om een inzicht, een handreiking, een handeling. Wees niet te gefixeerd op begrip, eis het niet op, dwing het niet af. Dit voorkomt teleurstelling. Wees open, wees eerlijk, wacht af, geef het tijd. Haal de druk eraf. De ander kan ook nee zeggen, dat mag. De ander hoeft het er niet mee eens te zijn, dat kan...

Vraag het op een ander moment nog een keer, bespreek het met een ander. Wees open en laat je verrassen. Zelfs mensen waar je in het dagelijks leven misschien moeilijk mee door één deur kunt, kunnen je verrassen als je moeilijk zit. Geef hen de ruimte om hun zachte kant te tonen.

Doe het, ervaar het. Zie dat je door je kwetsbaar op te stellen uiteindelijk niet meer gekwetst kunt worden. Zeker niet als je jezelf liefhebt, met alles erop en eraan. En weet, anderen zullen jouw voorbeeld volgen!

Aanraken

Aanraken is de ultieme vorm van communiceren. Waarom? Woorden kunnen verdraaid worden, een aanraking liegt nooit. Voelt de aanraking goed, dan is het contact prettig. Voelt de aanraking ongemakkelijk, dan mag je je afvragen wat eraan de hand is. Komt het door hem, of door jou? Wat zorgt ervoor dat de warmte tussen jullie niet stroomt via de handen?

De fysieke aanraking is de voelbare uitdrukking van wie je bent. Van hoe je in je vel zit en wat je intentie is. Ben je liefdevol en positief ingesteld. dan voelt een handdruk anders, dan als je vervelend bent en kwaad in de zin hebt. Ben je gespannen, dan voelt de handdruk klef. Ben je onzeker dan is de handdruk kort en half. Ben je boos of té zelfvoldaan, dan knijp je te hard. Kortom, jouw handdruk is jouw echte visitekaartje.

Ben je benieuwd naar het karakter van jouw handdruk? Vraag het de ander...

5. Het helen van je hart

Het helen van je hart

Liefde is alles, alles is liefde. Liefde is altijd en overal. Je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft het niet op te roepen, niet af te dwingen. Het is. Voor jou, voor mij, voor iedereen.

Maar er is wel één absolute voorwaarde om de liefde te kunnen voelen: je hart moet geopend zijn. En dat is bij velen niet het geval. Na pijnlijke gebeurtenissen in ons leven hebben we ons hart, deels of geheel, gesloten. Hierdoor kunnen we de liefde, die altijd en overal is, niet meer goed voelen. Helaas!

Liefde maakt ons leven meer dan de moeite waard om te leven. Het is fijn, vervullend, inspirerend en vitaliserend. Het maakt ons lichter, groter, sterker, mooier, opener, eerlijker, gezonder vriendelijker en stralender. Kortom, het haalt het beste in ons naar boven. Jammer dat bij velen het hart (deels) op slot zit.

Maar daarin kan verandering komen. Op elk moment in het leven kan jij besluiten de poort weer te openen. Het is nooit te laat. Soms zwaait de deur spontaan open, soms moet er worden gesleuteld. Dat gebeurt in contact met anderen. Bij een fijne ontmoeting klopt de ander als het ware op jouw liefdespoort, waardoor de herinnering aan de hartstocht ontwaakt.

Veelal zwakt dit zaligmakende gevoel in de loop der tijd af. De vlinders in de buik pakken één voor één hun koffers. Nieuwe pijnlijke incidenten breken het zoete, breekbare bouwwerk van de relatie af. Voorvallen die de herinnering aan niet verwerkte pijn naar boven halen. Pats! Boem! Au! Poort dicht!

Wil je ondergedompeld worden in het warme bad der liefde, wil je van jouw leven een vurige liefdesdans maken, dan moet oude ballast overboord. Oud zeer verwerken, opdat nieuwe, pijnlijke voorvallen geen destructieve gevolgen meer hebben voor jouw leven nu. Het leven is een reis vol leuke én minder leuke ervaringen. Pijnlijke voorvallen zijn niet te voorkomen, die kom je geheid tegen onderweg. Ervoor weglopen heeft geen zin. Accepteren én verwerken wel! Als je dit nalaat, zeul je de pijn overal mee naartoe. Net zolang tot je door je hoeven zakt en verzwakt en gedesillusioneerd achterblijft.

Verwerk je de pijnlijke voorvallen wel, zoals de scheiding van geliefden, dan vervolg je jouw levenspad lichtvoetig en immer goedgemutst. Je bent aangenaam gezelschap voor anderen. Dit is het proces van verlichting; het verlichten van de rugzak die je tijdens jouw leven meesjouwt. Dat het proces van opschoning ook leuk en spannend kan zijn, bewijst Tantra. Wie zich bekwaamt in deze levenskunst, beweegt makkelijker door het leven: open en eerlijk, goedmoedig en enthousiast, liefdevol en tevreden. Meer hierover in module 6: Ontdek je ware zelf

Vraag aan jou...

Mis jij liefde in jouw leven, kijk dan niet om je heen, wijs niet naar anderen, zeker niet met een beschuldigende vinger, maar kijk naar jouw hart. Kan jij wel geraakt worden, kan jij wel de liefde voelen die altijd en overal aanwezig is, in welke vorm ook? Eerlijk zeggen!  

Tantra is de liefde bedrijven op een hartstochtelijke manier, één die puur genot schenkt en diepe bevrediging geeft. Voor hem én voor haar. Het is een allesomvattende kunst, waarin jij je zal moeten bekwamen. Niet eventjes maar grondig, niet met hulpstukken maar op eigen kracht. Het komt niemand aanwaaien, valt ook niet te forceren met een gespierd lijf vol viagrapilletjes. Aan de slag dus, om te beginnen met het legen van de zure rugzak vol bittere ballast. 

6. De kracht van het hart

Heart Intelligence

Veel grote spirituele leermeesters van vroeger omschrijven het hart als de bron van ware kracht:

De weg bevindt zich in de hemel. De weg ligt in het hart
~ Boeddha

Wat je hand ook te doen vindt, doe het met heel je hart
~ Jezus

Blijf bij de kern van je wezen, want hoe meer je daarvan afwijkt, des te minder leer je. Onderzoek je hart - de manier om dat te doen is door te zijn.
~ Lao Tse

In onze tijd heeft de moderne wetenschap aangetoond dat het hart een kracht bezit die zijn biologische functie ver te boven gaat. In het boek The Power of the Heart laat de schrijver Baptist de Pape spirituele leermeesters van nu aan het woord. Waaronder Howard Martin, schrijver van het boek Heart Intelligence: Connecting with the Intuitive Guidance of the Heart. Martin zegt hierover:

"Volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten is het mogelijk om te geloven in de intelligentie van het hart. Uit een groot aantal studies is gebleken dat het fysieke hart een centrum is dat informatie verwerkt en meer is dan alleen maar een bloedpomp. Als de communicatie tussen hart, hersenen en lichaam optimaal verloopt, gaat dit gepaard met het voelen van emoties die al vele langer met het hart worden geassocieerd, zoals zorgzaamheid, waardering, compassie, liefde, etc. Mensen beseffen intuïtief dat het hart en de eigenschappen van het hart echt zijn. De nieuwe wetenschappelijke inzichten in de functie van het fysieke hart zijn zo overtuigend, dat we nu met nog meer reden kunnen geloven in wat we intuïtief voelen. De nieuwe inzichten duiden op een intelligentie die verbonden is met het hart".

De grote vraag is: hoe kun je contact maken met deze intelligentie en kracht? Het antwoord hebben we in deze module al gegeven: je hart openen en helen. En Tantra is de snelweg.

Tip:
Verdiep je eens in het werk van dr. Joe Dispenza, een wetenschapper die buiten de strakgetrokken lijnen van de wetenschap onderzoek doet naar de vergeten mogelijkheden van de mens. Geen duimzuigerij, maar gebaseerd op feiten, op keiharde onderzoeksresultaten.

Een toepasselijke uitspraak van hem: "Our job is to go from mind to body to soul; from knowledge, to experience to wisdom; from thinking, to doing, to being; from learning with your head, to applying it with your hands, to knowing it by the heart".

Nog een Tip:
Google eens op 'heart intelligence', het geheim van de kracht van ons hart. Wonderbaarlijk, echt waar! Een uitdaging voor mensen die denken dat het leven simpel is, niet meer is dan je best doen en een beetje geluk hebben. Het is één groot wonder, dat herontdekt mag worden nu ons grote bewustzijn terug kan keren.

Aantrekkingskracht van je hart

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de wet van aantrekkingskracht. Dat je affirmaties moet uitspreken en moodboards maken om in je leven te manifesteren wat je maar wilt. Er zijn veel boeken over verschenen waaronder 'The Secret'. En bijna allemaal gaan ze over gedachtekracht en visualiseren wat je wilt. Het gaat te ver om hier de volledige wet te bespreken. Je kunt zelf zoeken op internet of het boek "The Secret' lezen. 

Er is wel een kanttekening te plaatsen, wat ons betreft, namelijk dat de aantrekkingskracht alleen werkt als je wens in overeenstemming met je missie of zielenplan is (het doel waarvoor jij op aarde bent gekomen). Hoe weet jij of jouw wens in jouw zielenplan past? Maak contact met je hart en voel!! 

Uit onderzoek blijkt dat je hart de sterkste generator is van elektromagnetische velden in je lichaam. Je hart is 6000 keer sterker dan je brein! Als je vanuit je hart werkt met de wet van aantrekkingskracht dan manifesteer je werkelijk wat je wilt én wat werkelijk bij je past. Dan staan je persoonlijkheid, je ziel en je missie op een lijn.


Liefdevolle seksmagie

De magische aantrekkingskracht van je hart kun je vele malen versterken als je de liefdesenergie van je hart laat samengaan met je seksuele energie (= vuurenergie). Dit noemen wij liefdevolle seksmagie. Naarmate je verder gevorderd bent op het pad van Tantra en al je oude wonden en pijn geheeld zijn (module 6 - ontdek je ware zelf), zal de seksmagie krachtiger worden, maar in deze tweede module vonden we het leuk om je alvast een 'sneak preview' te geven en een tipje van de sluier op te lichten. Een leuke beginnersoefening tref je hieronder bij de oefeningen aan.

Als je op internet googelt op de term seksmagie kun je al veel informatie vinden, maar het grote verschil met onze visie op seksmagie is dat we de energie van het HART erbij betrekken. Er is dus, wat ons betreft, geen sprake van hocus pocus of zwarte magie. Alleen liefdevolle energie met een liefdevolle intentie.

Ook hierbij geldt weer dat je alleen datgene aantrekt wat overeenkomstig jouw missie is. 

Oefeningen en Activaties

Activaties

Een Activatie is een energietransmissie (MP3) met stilte, waarin de specifieke transmissie energetisch is vastgelegd. Een Activatie is eenvoudig af te spelen op je computer, telefoon of tablet. Weet: je hoort niets, het gaat om de energie. Het begint met een belletje en eindigt ook weer met een belletje en duurt ongeveer 10 minuten.  

Communicatie (keel) Activatie

Heb je vragen?